Neumann János Tehetséggondozó Program

A 80-as évek második felében az iskolaszámítógép-program, a mikroszámítógépes klubok és más rendezvények hatására az iskolákban (is) pezsgő, színes volt a "számítástechnikai élet". A 90-es évek első két harmadában az Internet megjelenése, majd a Sulinet-program váltott ki hasonló érdeklődést és aktivitást. Az informatika megszokottá válásával az érdeklődés csökkenni látszik, miközben ma már a társadalom szinte minden rétegének szüksége van informatikai ismeretekre, a jól képzett, sokoldalú informatikusok iránti igény pedig dinamikusan nő.

A 90-es évek közepéig a magyar diákok kiemelkedő sikerrel szerepeltek a nemzetközi informatikai diákolimpiákon, azóta csökkent az eredményességük. Ennek számos oka lehet, többek között

  • az iskolákban nőtt a számítógépi programok használatát előtérbe helyező oktatás aránya a problémamegoldás, algoritmizálás kárára,
  • a középiskolákban a szakkörvezetésért a tanárokat nem honorálják, ezért a diákoknak kevesebb lehetőségük van (a tanári segítség mellett folyó) önfejlesztő, önképzőköri munkára,
  • nincsenek országos és alig vannak regionális informatikai önképzőkörök, tehetséggondozó tanfolyamok, ahol a tehetséges diákok rendszeresen találkozhatnának,
  • nem megfelelő a diákolimpiákon részt vevő diákok felkészítése: kevés rá az idő, kevesen tartják a felkészítőt, a felkészítés idejére a résztvevők nem vonulnak el, nem mentesülnek napi feladataik alól stb.,
  • a világ számos országában (a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián 2000-ben már 70 ország diákjai vettek részt!) vannak tehetséggondozó szakkörök, felkészítő táborok, többfordulós válogatóversenyek stb.

Ezzel párhuzamosan az egyetemeken, főiskolákon határozottan érezhetővé vált, hogy csökkennek a felvételi ponthatárok, csökken a felvételizők tudása; és ami a legfontosabb: a végzés után várható magas fizetési lehetőségek sem tették annyira népszerűvé az informatikai szakokat, mint az várható lenne. Ez arra utal, hogy a középiskola lényegében elvesztette az informatikai szakmákra irányuló motiváló szerepét, ami néhány éven belül igen hátrányosan érintheti a magyar szoftverfejlesztő cégeket.

A magyar diákok sikeres diákolimpiai szereplése nem öncél, a tehetséggondozás nem csak a legtehetségesebbeknek szól: a magyarországi informatika, a természettudományos és általában a közoktatás jó hírének egyik fontos eleme a sikeres diákolimpiai szereplés, amely ugyanakkor a hazai átlagot is felfelé húzza, mert a többség számára kihívást jelent, a tehetséggondozás pedig példát ad, irányt mutat.

ugrás a lap tetejére

Formai megvalósítások

A tehetséggondozást az eddigi egy helyett négy pillérre helyezzük, s mindhárom pillér az eddigi versenyeztetés mellett a felkészítésre helyezi a hangsúlyt:

  • regionális tehetséggondozó foglalkozások szervezése (az ország 30 városában, 2 éven keresztül, évente 6-8 alkalommal a régió legtehetségesebb 9-11. osztályosai számára),
  • országos tehetséggondozó foglalkozások szervezése (az ország 2-3 városában, évente 6 alkalommal a legtehetségesebb 11-12. osztályosok, illetve az olimpiai válogatóverseny résztvevői számára),
  • diákolimpiai válogatóversenyek és felkészítő táborok szervezése (válogatóverseny és a felkészítés összekötése),
  • diákolimpiai válogatóversenyek és felkészítő táborok szervezése (más tantárgyakhoz hasonlóan a válogatóverseny és a felkészítés összekötése, 2*1 hetes felkészítéssel).

Mind a négy pillér az eddigi versenyeztetés mellett a felkészítésre helyezi a hangsúlyt.

A 2 éves regionális (megyei vagy városi, városkörnyéki) szakköröket a Regionális Tehetséggondozó Centrumok (RTC) szakértő tanárai tartják, amiben segítséget nyújtanak, folyamatos minőségbiztosítási feladatot vállalnak az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztály tagjai. Ezek az RTC-k egy vagy több középiskolához tartozhatnak.

Az országos szakkört Budapesten (ELTE) tartják az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztály tagjai.

A diákolimpiai levelező felkészítést Interneten keresztül tartják az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztály tagjai.

ugrás a lap tetejére

Tananyag

Az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztálya kidolgozta a szakkörök tematikáját, amelynek alapján az összes Regionális Tehetséggondozó Centrumban egységes képzési rendszer alapján folyik az oktatás.

Az egyes szakköri foglalkozások 4-5 tanóra hosszúak, a témától, illetve a csoport haladási sebességétől függően. A résztvevők minden alkalommal egy 8-12 oldalas könyvecskét kapnak az adott foglalkozás témájáról. A könyveket a Tehetséggondozási Szakosztály tagjai írják, sokszorosításukat és a helyszínre juttatásukat az NJSzT oldja meg.

Egyes szakkörön megjelenő algoritmusokhoz webes animációkat lehet megtekinteni és letölteni. (Készítette: Horváth Anna Lili)

Regionális szakkör - I. év:

Lecke címe Letölthető állomány

Halmaz típus és megvalósításai

Halmaztipus.pdf

Programozási tételek (sorozatszámítás, megszámolás, maximumkiválasztás)

Tetelek1.pdf

Programozási tételek (eldöntés, kiválasztás, keresés)

Tetelek2.pdf

Tételek összeépítése

Tetelek3.pdf

Rendezések

Rendezesek.pdf

Rekurzió 1.

Rekurzio1.pdf

Rekurzió memorizálással

Rekurzio2.pdf

Visszalépéses kiválogatás rekurzívan

Backtrack1.pdf

Visszalépéses maximumkiválasztás

Backtrack2.pdf

Regionális szakkör - II. év:

Lecke címe Letölthető állomány

Multihalmaz típus és megvalósításai

Multihalmaz.pdf

Programozási tételek 1 (kiválogatás, szétválogatás)

Tetelek4.pdf

Programozási tételek 2 (unió, metszet)

Tetelek5.pdf

Tételek összeépítése

Tetelek6.pdf

Oszd meg és uralkodj stratégia

Oszdmeg.pdf

Mohó stratégia 1.

Moho1.pdf

Mohó stratégia 2.

Moho2.pdf

Visszalépéses keresés 1

Backtrack3.pdf

Visszalépéses keresés 2

Backtrack4.pdf

 

ugrás a lap tetejére

Regionális Tehetséggondozó Centrumok (RTC)

A 2 éves regionális (megyei vagy városi, városkörnyéki) szakköröket a Regionális Tehetséggondozó Centrumok (RTC) szakértő tanárai tartják, amiben segítséget nyújtanak, folyamatos minőségbiztosítási feladatot vállalnak az NJSzT Tehetséggondozási Szakosztály tagjai. Feladatuk a regionális szakkörök szervezése, lebonyolítása. Meg kell oldaniuk a szakkörre jelentkezéseket, a foglalkozásokról szóló értesítéseket. Az egyes helyszíneken 10-25 fő részvételére számítunk.

A szakköröknek havonta 1 alkalommal (ingyen) biztosítanak számítógéplabort az RTC-hez tartozó középiskolák.

ugrás a lap tetejére

Országos Tehetséggondozó Centrumok

Feladatuk az országos szakkör lebonyolítása. Az országos szakkör résztvevőit az RTC-k, valamint az NJSzT Tehetséggondozási Szakosztály vezetői választják ki. Tananyaga a regionális szakkörök anyagára épít, közelít a nemzetközi versenyeken előforduló feladattípusokhoz.

A szakköröknek a képzésben résztvevő egyetemek biztosítanak helyet (terveink szerint: DE, ELTE, SzTE). A résztvevők száma várhatóan 60-80 fő, ami körülbelül megegyezik az Informatika OKTV országos döntőjében résztvevők számával.

ugrás a lap tetejére

Korábbi szakkörök letöltheto anyagai

Eloadások

ugrás a lap tetejére

Informatika szakköri segédanyagok (EFOP-3.4.4-16-2017-006)

Az alábbi kiadványok a "A felsőoktatásba bekerülést elősegítő készségfej-lesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban" (EFOP-3.4.4-16-2017-006) című pályázat keretében készültek 2017-ben.

A kiadáványokban helyenként a mester.inf.elte.hu-ra vonatkozó hivatkozások még hiányoznak. Ahogy feltöltésre kerülnek a programok, a kiadványok új változatait is feltöltjük.

Az anyagok utolsó frissítésének dátuma: 2020. június 10.

ugrás a lap tetejére