Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Tehetséggondozás az informatikában – Prezentációkészítés

Szerző

Gyurján-Barta Anita

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A tananyag elsődleges célja, hogy segítse az informatika alkalmazói OKTV-re illetve OKATV-re készülő diákokat a felkészülésben, tanáraikat pedig a felkészítésben. Ezzel egyszerre persze segítséget nyújt mindenki számára, aki az informatika középszintű érettségi, illetve az ECDL szintjén már túlmutató ismereteket és rutint szeretne szerezni a prezentációkészítés témakörben.

Tapasztalom szerint a könyvesboltok polcain és az interneten is olyan szakirodalom található, mely a prezentációkészítésnek csak az alapjait mutatja be. Olyannal viszont még nem találkoztam, ami ennél magasabb szintű, de mégis könnyen érthető, gyakorlatias módon dolgozza fel a témakört.

A versenyeken használható Windowsos és Linuxos szoftvercsomag is, ennek ellenére a korábbi OKTV/OKATV versenyeken indulók döntő többsége a Microsoft Office programcsomag valamely – versenyen megengedett – verzióját választotta. Éppen ezért a Microsoft Office 2010-es verzióját használom a feladatok megoldására.

A tananyag hangvétele az egyszerűségre, érthetőségre törekszik, hogy mind a középiskolás korosztály, mind pedig a prezentációkészítés témakörben már valamennyire jártas olvasó számára is könnyen emészthető legyen. Nem írok úgy általában a versenyekről, hiszen akit ezen információk érdekelnek, az úgyis utána néz az interneten (pl. http://tehetseg.inf.elte.hu). Pedagógiai tanácsokat sem fogalmazok meg konkrétan, az általam helyesnek talált tanítási szempontokat csak a sorok közé bújtatva, a témakörök felépítésével, a magyarázatok megfogalmazásával, a típushibák megemlítésével sugalmazom. Azt azonban szem előtt tartottam, hogy időnként az egyes témakörök mindennapi életben való felhasználhatóságáról is szó essen, bár hozzá kell tenni, hogy a problémamegoldások elsősorban a versenyzők "fegyvertárának" bővítését célozzák meg.

Munkám során igyekszem minél gyakorlat-orientáltabb lenni. Az egyes fejezeteket és alfejezeteket a feladatok megoldásához és megértéséhez feltétlenül szükséges elméleti bevezetővel kezdem. Ezt követően pedig a versenyfeladatokból merített példákon keresztül mélyítem el az anyagot, ezek megoldását bőséges magyarázatokkal látom el.

Mint az a fentiekből is kitűnik, munkám nem azon olvasóknak készült, akik még csak most ismerkednek a prezentációkészítéssel. Helyettük elsősorban azoknak ajánlom, akik legalább a középszintű érettségi vagy az ECDL vizsga letételéhez szükséges tudásszinttel rendelkeznek, mivel ezekre az ismeretekre építek.

A tananyagban nem próbálom bemutatni a PowerPoint teljes kezelőfelületét, hiszen nem a szoftverismeret, hanem a problémamegoldás és kreativitás fejlesztése a célom. Természetesen az egyes feladatok megoldása során a program eszközeire, menüjére hivatkozom, így a felület beállítási lehetőségeit, rejtett opcióit, "gondolkodásmódját" is jobban megismerhetjük a tanagyag révén.

Főbb fejezeteknek olyan témaköröket választottam, melyekről úgy gondolom, hogy kicsit több nehézséget okozhatnak a versenyzőknek. Majd ezekhez olyan feladatokat kerestem, melyek megoldásában az adott témakör nagy hangsúlyt kap, és mellette más területet érintő kreatív problémamegoldást is igényel.

Az egyes feladatokat mindig az elejétől a végéig megoldom. Az egyszerűbb lépéseket csak felsorolom, az összetettebbeket illetve a trükkösebbeket viszont részletezem. Így fordulhat elő, hogy az egyes fejezeteken belül más, kisebb témakörök kifejtésére is sor kerül.

A bemutatókat általában diánként haladva készítjük el, hiszen egy-egy dia jelenthet egy-egy tartalmi egységet. Ám ahhoz, hogy a prezentációkészítés egyes témaköreit külön mutathassam be, illetve hogy lehetőséget adjak a tematikus gyakorlásra, a feladatokat most témakörönként haladva oldom meg.

A feladatok megoldása közben mindig mentési állomásokat készítek. Ennek az a célja, hogy ha valaki csak bizonyos témakört szeretne gyakorolni, akkor nem kell az egész feladatot az elejéről kezdenie. Elég, ha a feladat megoldásának olvasása közben csak egy bizonyos fázis után kapcsolódik be a megoldáskészítésbe! A döntés ő rá van bízva.
Az állomások megléte természetesen a tanároknak is segítség lehet, főleg ha a versenyre tematikusan készítik fel a diákokat. Hiszen egy félkész megoldást átadva, lehetőség van a kiszemelt téma gyakoroltatására.

A bemutatott versenypéldák a feladatok szövegével, forrásokkal, és a mentési állomásokkal az egyes fejezetekben külön-külön, illetve a tananyag utolsó oldaláról egyben is letölthetőek!

A mentési pontok tartalmának könnyebb áttekinthetősége érdekében a tananyag végére olyan táblázatokat készítek, melyek feladatonként összefoglalják az egyes állomásokban végzett munkát, illetve külön kihangsúlyozzák a megoldása közben felmerülő főbb témaköröket.

Ezen témaköröket a segédanyag végére is kigyűjtöm, és összegezem, hogy mely feladat, mely állomásánál esik azokról szó. Ezzel még jobban megkönnyítve a tematikus gyakorlás lehetőségét.

Végezetül ajánlom a hasonló jellegű, de más témakörben megírt tananyagokat is:

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek

Leckék

  1. Diaminta
  2. Hivatkozások
  3. Animációk
  4. Vetítési tulajdonságok
  5. Útmutató a megoldási állomások használatához

Előismeretek

Tárgyi feltételek

Vissza a tartalomjegyzékhez

Elvárások a tanuló felé

Minimumszint

Minimális prezentációkészítési és szövegszerkesztési előismeretek

Optimumszint

A középszintű informatika érettségi vizsgakövetelményének megfelelő tudásszint

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Prezentációkészítés, informatika OKTV, informatika OKATV, Nemes Tihamér, Nemes Tihamér Informatika verseny, PowerPoint, diaminta, hivatkozás, animáció, vetítés, áttűnés, kép

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára (V)
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.
Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült