A múlt

A középiskolás korosztálynak már a nyolcvanas évek elején szerveztek budapesti, megyei és majdnem országos programozói versenyeket az NJSzT, a SzTAKI, az FPI, a KISz KB és mások közreműködésével. Az iskolaszámítógép-program és az egyre-másra alakuló mikroszámítógépes klubok hatására 1985-ben végre megszületett az elhatározás, és ennek eredményeként a Nemes Tihamér Verseny.

A 2003/2004-es tanév újdonsága volt, hogy a Nemes Tihamér OKSzTV III. korcsoportjából hivatalos Informatika OKTV lett, amely mind lebonyolításában, mind feladat típusaiban megegyezik a korábbi III. korcsoportos versennyel.

Az Informatika OKTV kezdetektől fogva két kategóriás volt (programozás, illetve alkalmazás), a Nemes Tihamér Versenyen belül pedig a 2005/2006-os tanévben indul el a 9-10. osztályosok alkalmazói kategóriája.

ugrás a lap tetejére

A jelen (korosztályok, fordulók)

A verseny három fordulóban, és az OKTV alkalmazás kategóriájában kerül meghírdetésre.

Korosztály:

 • Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny - Alkalmazás kategória: 9-10. osztályos tanulók (illetve a nyelvi előkészítő osztályt végzett 9-11. osztályos tanulók).
 • OKTV alkalmazás kategóriája: 11-12. osztályos tanulók.

A verseny iskolai fordulóját minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti meg, de több iskola közösen is megrendezheti.

A regionális fordulót az erre vállalkozó közép- és felsőfokú oktatási intézmények rendezik meg a saját körzetükhöz tartozó iskolák diákjai számára.

Az országos fordulót Budapesten rendezzük meg, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar számítógéptermeiben.

A verseny három fordulójában semmilyen írásos segédeszköz nem használható.

A regionális, illetve az országos forduló eredményében az előző forduló eredményét 25%-os súllyal figyelembe vesszük:

 • az iskolai fordulóban maximum 200 pontot lehet kapni, ebből legfeljebb 50 pontot visz tovább a versenyző a regionális fordulóba;
 • a regionális fordulóban maximum 150 "új" pontot lehet szerezni, az iskolai fordulóból hozott maximális 50 ponttal együtt tehát nem több, mint 200 pontot kaphat a versenyző, amelyből legfeljebb 50 pontot vihet tovább az országos fordulóba;
 • az országos fordulóban ugyancsak maximálisan 150 "új" pontot lehet összeszedni, a helyezési sorrend megállapításához, ehhez adjuk hozzá a regionális fordulóból hozott maximum 50 pontot.

Az iskolai, ill. a regionális fordulóból az összes versenyző azonos eséllyel jut tovább az elért pontszám alapján, az egyes iskoláknak, ill. régióknak nincsenek előre megállapított továbbjutási kvótái.

Az iskolai forduló után a dolgozatokat az iskolákban a tanárok javítják ki, majd a legalább 100 pontot elért dolgozatokat megküldik a területileg illetékes regionális versenybizottságnak (RVB), az OKTV kategóriát pedig az OKÉV-nak.

Az RVB tagjai egységesítik a javítást, és a továbbjutó versenyzőket meghívják a regionális fordulóba.

A regionális forduló után a megoldásokat az RVB tagjai javítják ki, majd a legalább 100 pontra értékelt megoldások másolatát megküldik az OVB-nek.

Az OVB tagjai egységesítik a javítást, és a legjobb 60-80 versenyzőt meghívják az országos fordulóba, a döntőbe.

Az egységes jelleg és értékelés érdekében mind a három fordulóban az OVB "szállítja" a feladatokat a megfelelő példányszámban sokszorosított feladatlapokon.

A feladatsorokat e-mailben juttatjuk el az iskolai, illetve a regionális forduló rendezőihez és az iskolának kell sokszorosítania.

A regionális és az országos fordulóban az OVB és az RVB-k megállapodása szerint a következő szoftver eszközök használhatók: MS Office 97 (Paint, Paint Shop Pro, Excel, Word, Powerpoint), OpenOffice.org, GIMP, de megengedhető, hogy magasabb verziójú programok legyenek telepítve.

Az OVB tagjai a tapasztalatszerzés és az egyeztetés érdekében a regionális forduló napján ügyeletet tartanak, valamint több verseny-helyszínt meglátogatnak.

ugrás a lap tetejére

A verseny tárgya, követelményei:

A verseny elsődleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon alkalmazási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóknak és tanáraiknak az iskolai foglalkozások tematikájának összeállításához. A versenybizottság nyílt, szívesen látjuk mindazok észrevételeit, kritikáját, részvételét a versenyek céljának meghatározásában, előkészítésében és megszervezésében, akik ezt társadalmi munkában vállalják, és akik maguk semmilyen módon nem érdekeltek a versenyben.

Alkalmazási területek:

Az alkalmazási területek áttekintésével az egyes fordulókhoz más-más alkalmazási területeket rendeltünk.

A Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny - Alkalmazás kategóriában:

1. forduló (3 óra)2. forduló (5 óra)3. forduló (6 óra)
Rajzolás (raszteres) Rajzolás (raszteres) Rajzolás (vektoros)
Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés Táblázatkezelés Táblázatkezelés
  Prezentáció Honlap-készítés

Az Informatika OKTV alkalmazás kategóriájában:

1. forduló (3 óra)2. forduló (5 óra)3. forduló (6 óra)
Rajzolás (raszteres)   Rajzolás (vektoros)
Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés Táblázatkezelés Táblázatkezelés
  Adatbázis-kezelés Adatbázis-kezelés
  Prezentáció  
    Honlap-készítés

A feladatok jellege

A versenyzők köre miatt a három fordulóban a feladatok jellege is különbözik egymástól.

1. forduló (3 óra)2. forduló (5 óra)3. forduló (6 óra)
Csak reprodukciós feladatok lehetnek. Reprodukciós feladatok, valamint minta alapján elkészítendő feladatok. Minta, valamint leírás alapján elkészítendő feladatok.

Az első forduló a résztvevők nagy száma és az emiatti várható tudásszintje miatt elsősorban az eszközhasználatban való jártasságot méri. Ehhez a versenyzők kb. 50%-ban olyan feladatokat kapnak, amelyekben minden megoldandó feladatot részletesen leírunk (pl. igazítsd középre, írd 14 pontos betűkkel, rajzolj kb. 4 cm oldalhosszúságú piros négyzetet, …). Ezzel a tanulók kreativitásának viszonylag kevés szerepet hagyunk, az eszközismeretet pedig azzal mérjük, hogy a nagyon sok részfeladatból az adott időtartam alatt hányat tudnak megoldani. A részletes feladatleírás mellé a versenyzők természetesen mintát is kapnak.

A második fordulóban a feladatok kisebb része az első fordulóhoz hasonló, reprodukciós típusú, nagyobb része azonban újabb fajta. Ezeknél a feladatoknál a versenyzők mintát kapnak (szöveges dokumentum, táblázat, …), aminek alapján a megoldást el kell készíteniük. Ebben az esetben természetesen nem várjuk el, hogy a versenyzők pontosan lemérjék, hogy egy szöveg karakterei hány pontosak, egy kör pontosan milyen sugarú, …, de ha a mintán valami jól láthatóan különböző méretű, típusú, akkor annak a megoldásban is különbözőnek kell lenni.

Harmadik fordulóban megszűnik az első forduló feladattípusa. A feladatok kb. fele olyan jellegű marad, mint a második forduló új feladattípusa (azaz egy kapott minta alapján kell elkészíteni valamit, de ehhez semmilyen konkrét utasítást nem csatolunk). A feladatok másik felénél pedig még mintát sem adunk, csupán egy feladatleírást. Ebből a versenyzőnek kell kitalálni, hogy a feladat megoldásában mit kell elkészítenie.

A három fordulót jól jellemezheti az alábbi, versenyen nem szereplő, példa:

 • 1. forduló: Rajzolj magyar zászlót, amely egy 6*10 centiméteres téglalap, a felső 2 centiméteres csíkja piros, a középső fehér, az alsó pedig zöld színű!
 • 2. forduló: Rajzold meg a mellékelt ábrán látható zászlót! (itt egy magyar zászló sematikus képe látható)
 • 3. forduló: Rajzolj magyar zászlót!

Mind a három fordulóban közös, hogy a megoldások elkészítéséhez sok adatra, szövegre, képre van szükség, amelyet a versenyzők különböző típusú állományokban kapnak meg, azaz a gépelési munkájuk ebből a szempontból minimális. Természetesen az állományok sokszor nem olyan formátumúak, mint amilyet a feladat megoldásában el kell készíteni, azaz szükség lehet átalakítási/konverziós lépésre.

A megoldás(ok) értékeléséhez csak a feladatokban előírt állományokat kell beadni gépi adathordozón.

Reméljük, hogy a versenyen indulók nagy része az informatikai módszerek kiváló alkalmazójává válik majd, de a versenyen természetesen nem várjuk el, hogy a versenyzők egyes szakterületek specialistái legyenek.

ugrás a lap tetejére

Szükséges alapismeretek:

Érdemes részletesebben megismerni azokat a témaköröket, amelyek ismeretét feltételezik a versenyfeladatok (az alábbiak a középiskolás korosztályúakra vonatkoznak):

Szövegszerkesztés:

Szövegek beillesztése, karakterek formázása; bekezdések formázása (igazítás; felsorolás; számozás); képek és más objektumok beillesztése; formázása; táblázatkészítés (táblázat / táblázatcellák formázása; cellák összevonása / felosztása), tabulátorok, hasábok, élőfej és élőláb, lábjegyzet, hivatkozások, háttér, szegélyek, mintázatok, oldalbeállítások, nyelvi szolgáltatások, stílusok készítése / módosítása.

Prezentáció készítés:

Szövegbevitel/módosítás/formázás; diaelrendezések alkalmazása; élőfej,élőláb használata; helyőrzők formázása; médiaelemek (kép; videó; hang) beszúrása fájlból/gyűjteményből; (weboldalra; diakockára mutató) hivatkozások elhelyezése objektumokon; objektumok animációja (hatások, időzítések, útvonal megadása); dia áttűnések; diakockák hátterének beállítása; rajzeszközök használata; objektumok formázása, objektumok sorrendjének beállítása; objektumok csoportosítása; több objektum kijelölése; tervezősablon használata; diaminta használata; diagram készítése; táblázat beszúrása; szervezeti diagram készítése; vetítési beállítások módosítása; bemutató elmentésének módjai (weblap; úticsomag); prezentáció készítése szöveges leírás és/vagy megadott minta alapján.

Rasztergrafika:

Kép tulajdonságainak beállítása (méret, háttérszín, felbontás, színmélység); szabadkézi rajzolás; ecset tulajdonságainak (méret, szín, alak, átlátszóság) beállítása; szín beállítása különböző koordinátarendszerek szerint (RGB, HSL, HTML kód); vonalak, görbék, síkidomok, alakzatok rajzolása; alakzat kitöltése; színcsere; felirat elhelyezése a képen; terület kijelölési módjai (szabadkézzel vagy alakzatok segítségével); kijelölt terület törlése, másolása, módosítása; gyakori képmanipulálási műveletek (átméretezés, vászon méretének megváltoztatása, tükrözés, forgatás, levágás, világosság/kontraszt beállítása); képek exportálása különböző formátumokban; kép készítése/módosítása szöveges leírás és/vagy megadott minta alapján. /

Vektorgrafika:

Kép tulajdonságainak beállítása; objektum szabadkézi rajzolása; síkidomok; alakzatok rajzolása; objektumok csomópontjainak módosítása; objektumok formázása (kitöltés és vonal tulajdonságai); objektum kitöltése színátmenettel; objektumok sorrendjének (takarásának) beállítása; objektumok kijelölése / csoportosítása / klónozása; csoportosított objektumok felbontása; alap objektumokból összetett (egyesített) objektumok készítése; ábra elmentése különböző formátumokban; ábra exportálása bitképben; ábra készítése szöveges leírás és/vagy megadott minta alapján.

Honlapszerkesztés:

Szövegek beillesztése, formázása; relatív/abszolút mértékegységek; lap tulajdonságainak megadása (háttérkép; háttérszín; linkek színe; oldalcím; meta elemek); hivatkozások és könyvjelzők elhelyezése, használata; bekezdések formázása (igazítás; felsorolás; számozás); rajzelemek, képek beillesztése; kép adott színének átlátszóvá tétele; Flash animációk beillesztése; táblázatkészítés (táblázat / táblázatcellák formázása; cellák összevonása / felosztása) beágyazott keret használata; képtérkép (imagemap) készítése; űrlapok létrehozása (szövegmező, választókapcsoló, jelölőnégyzet, szövegterület, legördülő menü, gombok (elküld; alaphelyzet)); űrlap tartalmának továbbítási módjai (e-mail; cgi); get/post metódus közti különbség; stílusállomány kapcsolása a laphoz; egyszerű stílusok készítése/módosítása; weblap készítése szöveges leírás és/vagy megadott minta alapján.

Táblázatkezelés

Táblázat létrehozása/módosítása/formázása szöveges leírás, megadott minta vagy előírt követelmények alapján; importálás más formátumokból (sima szöveg, szöveges dokumentum, más típusu táblazat, weblap stb.); exportálás más formátumokba; cellaformázás (adattipusok, egyéni formátum létrehozása/módosítása, karakterformázás, egyesítés/szétválasztás, igazítás, szegély és mintázat stb.); sorok, oszlopok formázása, elrejtése, feloldása, címsorok rögzítése, lap- és cellavédelem; formátum másolása, feltételes formázás; irányított beillesztés speciális esetei; cellatartomany rendezése, szűrése (auto- es irányított szűrés); képletek, függvények (főkent logikai, dátum- es idő-, szövegmanipulációs és információs, továbbá az egyszerűbb matematikai, statisztikai, mátrix- és adatbázis-, valamint a legegyszerűbb pénzügyi függvények), egymásba ágyazott függvények, több munkalapot használó függvények, tömbképletek alkalmazása; részösszegek kezelése; celértékkeresés, esetvizsgálat, bővitmények (pl. solver, feltételes összegzés); egy- és kétváltozós adattáblák; kimutatás és kimutatásdiagram; űrlapelemek; képek és más objektumok beszúrása; diagramkészítés: típusok kiválasztása, módosítása, kombinálása, diagramterület formátumának beállítása/módosítása (pozicionálás, címek, feliratok, jelmagyarazat, tengelyek, szegély, mintázat stb,); trendvonal felvétele; élőfej, élőlab (mezőkkel); munkafüzet ill. részeinek előkeszítése nyomtatásra.

Adatbázis-kezelés

Adattáblák létrehozása; adatok importálása; táblák közötti kapcsolatok beállítása; frissítő, törlő, módosító és választó lekérdezések készítése: megfelelő táblák kiválasztása, kapcsolatok beállítása esetleg törlése, feltételek megfogalmazása, függvények használata (szöveg függvények, matematikai függvények, IIf, ...), csoportosítás, csoportokra vonatkozó feltételek megfogalmazása, eredmény sorok formázása, rendezése, összetett lekérdezések készítése; űrlapok létrehozása: címkék, beviteli mezők, gombok elhelyezése, formázás, paramétertől függő lekérdezés futtatása; jelentések készítése: adatok csoportosítása, formázása, függvények használata.

ugrás a lap tetejére

Használható szoftvereszközök

Alkalmazás kategóriában a versenyzők saját választásuk szerint MS-Windows vagy Linux operációs rendszer alatt dolgozhatnak a következő programokkal:

 • MS Office (Access, Excel, Word, Powerpoint)
 • OpenOffice.org, MySQL
 • Paint, GIMP 2.6.11
 • SharePoint Designer

Pontos részletekért nézze meg az aktuális versenyfelhívást!

Az egyes versenyhelyszíneken lehet a megadottnál magasabb verziószámú program, erről az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzőket.

ugrás a lap tetejére

Ajánlott irodalom

A felkészülés megkönnyítésére a versenybizottság a következő könyveket ajánlja a versenyzők figyelmébe.

Alapvető számítástechnikai és alkalmazási ismeretek

 • Danitz Béláné: A táblázatkezelés alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
 • Danitz Béláné: Táblázatkezelés középhaladóknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001
 • Fodor Gábor Antal: Ismerkedés a kiadványszerkesztéssel, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999
 • Tóth Tamás: A szövegszerkesztés alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Szövegszerkesztés, Kiskapu Kft., 2005
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Táblázatkezelés, Kiskapu Kft., 2005
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Adatbázis-kezelés, Kiskapu Kft., 2005
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Vektorgrafika és prezentáció, Kiskapu Kft., 2005
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Képszerkesztés, Kiskapu Kft., 2005

Példatárak

 • A mindenkori hivatalos ECDL vizsgapéldatár (Kossuth Kiadó).
  A legújabb, frissített és 2009. február 1-jétől megjelenő példatár (Kossuth Kiadó) várható megjelenése 2008 november
 • Reményi Z., Siegler G., Szalayné Tahy Zs.: Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003

ugrás a lap tetejére

Részvételi adatok

ugrás a lap tetejére

Versenybizottságok

A regionális versenybizottságok

Minden megyében -Budapestet is beleértve- több RVB is lehet, de ezek egymással mindenben egyeztetnek, s a második forduló után közös regionális eredményt hirdetnek. Egy helységen belül -Budapestet kivéve- kijelöltünk egy elsődleges résztvevőt, akinek az OVB a leveleket küldi, s ő adja tovább azokat a város többi RVB-tagjának. Ha egy településen két vagy több iskola is fogad versenyzőket a regionális fordulóban, megoszthatják egymás között a versenyzőket terület szerint.

Az egyes bizottságok és elérhetőségei itt olvashatóak.

Országos Versenybizottság:

Az Országos Versenybizottság (OVB) egyetemi oktatókból, valamint olyan tanárokból áll, akik jelenleg közvetlenül nem érintettek a középiskolai oktatásban. Középiskolai tanár tagjaink olyan funkciókban szerepelnek, amelyek nem kapcsolódnak a verseny feladatsoraihoz.

Az OVB vesz részt nemzetközi versenyek előkészítésében, válogatóversenyek szervezésében és lebonyolításában.

Az OVB és vezetőinek címe:

 • NJSzT OVB
  1364 Budapest, Pf. 201.
  Tel.: (1) 472-2720, Fax: (1) 472-2728
  E-cím: nemestihamer@inf.elte.hu
  titkárság: Titkarsag@njszt.hu
 • Zsakó László
  ELTE IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszék,
  1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
  Tel.: (1) 372 2500/8468
  Fax: (1) 381-2140
  E-cím: Zsako@caesar.elte.hu

A bizottság további tagjai itt olvashatóak.

ugrás a lap tetejére

Nevezés

Mindig az aktuális versenyfelhívás szerint.

ugrás a lap tetejére