A verseny támogatói

A múlt

A középiskolás korosztálynak már a nyolcvanas évek elején szerveztek budapesti, megyei és majdnem országos programozói versenyeket az NJSzT, a SzTAKI, az FPI, a KISz KB és mások közreműködésével. Az iskolaszámítógép-program és az egyre-másra alakuló mikroszámítógépes klubok hatására 1985-ben végre megszületett az elhatározás, és ennek eredményeként a Nemes Tihamér Verseny.

A 2003/2004-es tanév újdonsága volt, hogy a Nemes Tihamér OKSzTV III. korcsoportjából hivatalos Informatika OKTV lett, amely mind lebonyolításában, mind feladat típusaiban megegyezik a korábbi III. korcsoportos versennyel.

Az Informatika OKTV kezdetektől fogva két kategóriás volt (programozás, illetve alkalmazás), a Nemes Tihamér Versenyen belül pedig a 2005/2006-os tanévben indul el a 9-10. osztályosok alkalmazói kategóriája.

ugrás a lap tetejére

A jelen (korosztályok, fordulók)

A verseny három fordulóban, és az OKTV alkalmazás kategóriájában kerül meghírdetésre.

Korosztály:

 • Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny - Alkalmazás kategória: 7-10. osztályos tanulók (illetve a nyelvi előkészítő osztályt végzett 9-11. osztályos tanulók).
 • OKTV alkalmazás kategóriája: 11-12. osztályos tanulók.

A verseny iskolai fordulóját minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti meg, de több iskola közösen is megrendezheti.

A regionális fordulót az erre vállalkozó közép- és felsőfokú oktatási intézmények rendezik meg a saját körzetükhöz tartozó iskolák diákjai számára.

Az országos fordulót Budapesten rendezzük meg, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar számítógéptermeiben.

A verseny három fordulójában semmilyen írásos segédeszköz nem használható.

A regionális, illetve az országos forduló eredményében az előző forduló eredményét 25%-os súllyal figyelembe vesszük:

 • az iskolai fordulóban maximum 400 pontot lehet kapni, ebből legfeljebb 100 pontot visz tovább a versenyző a regionális fordulóba;
 • a regionális fordulóban maximum 300 "új" pontot lehet szerezni, az iskolai fordulóból hozott maximális 100 ponttal együtt tehát nem több, mint 400 pontot kaphat a versenyző, amelyből legfeljebb 100 pontot vihet tovább az országos fordulóba;
 • az országos fordulóban ugyancsak maximálisan 300 "új" pontot lehet összeszedni, a helyezési sorrend megállapításához, ehhez adjuk hozzá a regionális fordulóból hozott maximum 100 pontot.

Az iskolai, ill. a regionális fordulóból az összes versenyző azonos eséllyel jut tovább az elért pontszám alapján, az egyes iskoláknak, ill. régióknak nincsenek előre megállapított továbbjutási kvótái.

Az iskolai forduló után a dolgozatokat az iskolákban a tanárok javítják ki, majd a legalább 200 pontot elért dolgozatokat megküldik a területileg illetékes regionális versenybizottságnak (RVB), az OKTV kategóriát pedig az OKÉV-nak.

Az RVB tagjai egységesítik a javítást, és a továbbjutó versenyzőket meghívják a regionális fordulóba.

A regionális forduló után a megoldásokat az RVB tagjai javítják ki, majd a legalább 200 pontra értékelt megoldások másolatát megküldik az OVB-nek.

Az OVB tagjai egységesítik a javítást, és a legjobb 60-80 versenyzőt meghívják az országos fordulóba, a döntőbe.

Az egységes jelleg és értékelés érdekében mind a három fordulóban az OVB "szállítja" a feladatokat a megfelelő példányszámban sokszorosított feladatlapokon.

A feladatsorokat e-mailben juttatjuk el az iskolai, illetve a regionális forduló rendezőihez és az iskolának kell sokszorosítania.

A regionális és az országos fordulóban az OVB és az RVB-k megállapodása szerint a következő szoftver eszközök használhatók: MS Office 97 (Paint, Paint Shop Pro, Excel, Word, Powerpoint), OpenOffice.org, GIMP, de megengedhető, hogy magasabb verziójú programok legyenek telepítve.

Az OVB tagjai a tapasztalatszerzés és az egyeztetés érdekében a regionális forduló napján ügyeletet tartanak, valamint több verseny-helyszínt meglátogatnak.

ugrás a lap tetejére

A verseny tárgya, követelményei:

A verseny elsődleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon alkalmazási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóknak és tanáraiknak az iskolai foglalkozások tematikájának összeállításához. A versenybizottság nyílt, szívesen látjuk mindazok észrevételeit, kritikáját, részvételét a versenyek céljának meghatározásában, előkészítésében és megszervezésében, akik ezt társadalmi munkában vállalják, és akik maguk semmilyen módon nem érdekeltek a versenyben.

Alkalmazási területek:

Az alkalmazási területek áttekintésével az egyes fordulókhoz más-más alkalmazási területeket rendeltünk.

A Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny - Alkalmazás kategóriában:

1. forduló (2 óra)2. forduló (5 óra)3. forduló (6 óra)
Rajzolás Prezentáció Képszerkesztés
Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés Táblázatkezelés Táblázatkezelés

Az Informatika OKTV alkalmazás kategóriájában:

1. forduló (3 óra)2. forduló (5 óra)3. forduló (6 óra)
Honlap-készítés Prezentácó Képszerkesztés
Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés Táblázatkezelés Táblázatkezelés
  Adatbázis-kezelés Adatbázis-kezelés

A feladatok jellege

A versenyzők köre miatt a három fordulóban a feladatok jellege is különbözik egymástól.

1. forduló (3 óra)2. forduló (5 óra)3. forduló (6 óra)
Reprodukciós feladatok (legfeljebb 10%), valamint minta alapján elkészítendő feladatok. Minta alapján elkészítendő feladatok. Minta, valamint leírás alapján elkészítendő feladatok.

Az első forduló a résztvevők nagy száma és az emiatti várható tudásszintje miatt elsősorban az eszközhasználatban való jártasságot méri. Ehhez a versenyzők kb. 10%-ban olyan feladatokat kapnak, amelyekben minden megoldandó feladatot részletesen leírunk (pl. igazítsd középre, írd 14 pontos betűkkel, rajzolj kb. 4 cm oldalhosszúságú piros négyzetet, …). Ezzel a tanulók kreativitásának viszonylag kevés szerepet hagyunk, az eszközismeretet pedig azzal mérjük, hogy a nagyon sok részfeladatból az adott időtartam alatt hányat tudnak megoldani. A részletes feladatleírás mellé a versenyzők természetesen mintát is kapnak.

A második fordulóban a feladatok kisebb része az első fordulóhoz hasonló, reprodukciós típusú, nagyobb része azonban újabb fajta. Ezeknél a feladatoknál a versenyzők mintát kapnak (szöveges dokumentum, táblázat, …), aminek alapján a megoldást el kell készíteniük. Ebben az esetben természetesen nem várjuk el, hogy a versenyzők pontosan lemérjék, hogy egy szöveg karakterei hány pontosak, egy kör pontosan milyen sugarú, …, de ha a mintán valami jól láthatóan különböző méretű, típusú, akkor annak a megoldásban is különbözőnek kell lenni.

Harmadik fordulóban megszűnik az első forduló feladattípusa. A feladatok kb. fele olyan jellegű marad, mint a második forduló új feladattípusa (azaz egy kapott minta alapján kell elkészíteni valamit, de ehhez semmilyen konkrét utasítást nem csatolunk). A feladatok másik felénél pedig még mintát sem adunk, csupán egy feladatleírást. Ebből a versenyzőnek kell kitalálni, hogy a feladat megoldásában mit kell elkészítenie.

A három fordulót jól jellemezheti az alábbi, versenyen nem szereplő, példa:

 • 1. forduló: Rajzolj magyar zászlót, amely egy 6*10 centiméteres téglalap, a felső 2 centiméteres csíkja piros, a középső fehér, az alsó pedig zöld színű!
 • 2. forduló: Rajzold meg a mellékelt ábrán látható zászlót! (itt egy magyar zászló sematikus képe látható)
 • 3. forduló: Rajzolj magyar zászlót!

Mind a három fordulóban közös, hogy a megoldások elkészítéséhez sok adatra, szövegre, képre van szükség, amelyet a versenyzők különböző típusú állományokban kapnak meg, azaz a gépelési munkájuk ebből a szempontból minimális. Természetesen az állományok sokszor nem olyan formátumúak, mint amilyet a feladat megoldásában el kell készíteni, azaz szükség lehet átalakítási/konverziós lépésre.

A megoldás(ok) értékeléséhez csak a feladatokban előírt állományokat kell beadni gépi adathordozón.

Reméljük, hogy a versenyen indulók nagy része az informatikai módszerek kiváló alkalmazójává válik majd, de a versenyen természetesen nem várjuk el, hogy a versenyzők egyes szakterületek specialistái legyenek.

ugrás a lap tetejére

Szükséges alapismeretek:

Érdemes részletesebben megismerni azokat a témaköröket, amelyek ismeretét feltételezik a versenyfeladatok (az alábbiak a középiskolás korosztályúakra vonatkoznak):

Szövegszerkesztés:

Szövegek beillesztése, karakterek formázása; bekezdések formázása (igazítás; felsorolás; számozás); képek és más objektumok beillesztése; formázása; táblázatkészítés (táblázat / táblázatcellák formázása; cellák összevonása / felosztása), tabulátorok, hasábok, élőfej és élőláb, lábjegyzet, hivatkozások, háttér, szegélyek, mintázatok, oldalbeállítások, nyelvi szolgáltatások, stílusok készítése / módosítása.

Prezentáció készítés:

Szövegbevitel/módosítás/formázás; diaelrendezések alkalmazása; élőfej,élőláb használata; helyőrzők formázása; médiaelemek (kép; videó; hang) beszúrása fájlból/gyűjteményből; (weboldalra; diakockára mutató) hivatkozások elhelyezése objektumokon; objektumok animációja (hatások, időzítések, útvonal megadása); dia áttűnések; diakockák hátterének beállítása; rajzeszközök használata; objektumok formázása, objektumok sorrendjének beállítása; objektumok csoportosítása; több objektum kijelölése; tervezősablon használata; diaminta használata; diagram készítése; táblázat beszúrása; szervezeti diagram készítése; vetítési beállítások módosítása; bemutató elmentésének módjai (weblap; úticsomag); prezentáció készítése szöveges leírás és/vagy megadott minta alapján.

Rasztergrafika:

Kép tulajdonságainak beállítása (méret, háttérszín, felbontás, színmélység); szabadkézi rajzolás; ecset tulajdonságainak (méret, szín, alak, átlátszóság) beállítása; szín beállítása különböző koordinátarendszerek szerint (RGB, HSL, HTML kód); vonalak, görbék, síkidomok, alakzatok rajzolása; alakzat kitöltése; színcsere; felirat elhelyezése a képen; terület kijelölési módjai (szabadkézzel vagy alakzatok segítségével); kijelölt terület törlése, másolása, módosítása; gyakori képmanipulálási műveletek (átméretezés, vászon méretének megváltoztatása, tükrözés, forgatás, levágás, világosság/kontraszt beállítása); képek exportálása különböző formátumokban; kép készítése/módosítása szöveges leírás és/vagy megadott minta alapján. /

Vektorgrafika:

Kép tulajdonságainak beállítása; objektum szabadkézi rajzolása; síkidomok; alakzatok rajzolása; objektumok csomópontjainak módosítása; objektumok formázása (kitöltés és vonal tulajdonságai); objektum kitöltése színátmenettel; objektumok sorrendjének (takarásának) beállítása; objektumok kijelölése / csoportosítása / klónozása; csoportosított objektumok felbontása; alap objektumokból összetett (egyesített) objektumok készítése; ábra elmentése különböző formátumokban; ábra exportálása bitképben; ábra készítése szöveges leírás és/vagy megadott minta alapján.

Honlapszerkesztés:

Szövegek beillesztése, formázása; relatív/abszolút mértékegységek; lap tulajdonságainak megadása (háttérkép; háttérszín; linkek színe; oldalcím; meta elemek); hivatkozások és könyvjelzők elhelyezése, használata; bekezdések formázása (igazítás; felsorolás; számozás); rajzelemek, képek beillesztése; kép adott színének átlátszóvá tétele; Flash animációk beillesztése; táblázatkészítés (táblázat / táblázatcellák formázása; cellák összevonása / felosztása) beágyazott keret használata; képtérkép (imagemap) készítése; űrlapok létrehozása (szövegmező, választókapcsoló, jelölőnégyzet, szövegterület, legördülő menü, gombok (elküld; alaphelyzet)); űrlap tartalmának továbbítási módjai (e-mail; cgi); get/post metódus közti különbség; stílusállomány kapcsolása a laphoz; egyszerű stílusok készítése/módosítása; weblap készítése szöveges leírás és/vagy megadott minta alapján.

Táblázatkezelés

Táblázat létrehozása/módosítása/formázása szöveges leírás, megadott minta vagy előírt követelmények alapján; importálás más formátumokból (sima szöveg, szöveges dokumentum, más típusu táblazat, weblap stb.); exportálás más formátumokba; cellaformázás (adattipusok, egyéni formátum létrehozása/módosítása, karakterformázás, egyesítés/szétválasztás, igazítás, szegély és mintázat stb.); sorok, oszlopok formázása, elrejtése, feloldása, címsorok rögzítése, lap- és cellavédelem; formátum másolása, feltételes formázás; irányított beillesztés speciális esetei; cellatartomany rendezése, szűrése (auto- es irányított szűrés); képletek, függvények (főkent logikai, dátum- es idő-, szövegmanipulációs és információs, továbbá az egyszerűbb matematikai, statisztikai, mátrix- és adatbázis-, valamint a legegyszerűbb pénzügyi függvények), egymásba ágyazott függvények, több munkalapot használó függvények, tömbképletek alkalmazása; részösszegek kezelése; celértékkeresés, esetvizsgálat, bővitmények (pl. solver, feltételes összegzés); egy- és kétváltozós adattáblák; kimutatás és kimutatásdiagram; űrlapelemek; képek és más objektumok beszúrása; diagramkészítés: típusok kiválasztása, módosítása, kombinálása, diagramterület formátumának beállítása/módosítása (pozicionálás, címek, feliratok, jelmagyarazat, tengelyek, szegély, mintázat stb,); trendvonal felvétele; élőfej, élőlab (mezőkkel); munkafüzet ill. részeinek előkeszítése nyomtatásra.

Adatbázis-kezelés

Adattáblák létrehozása; adatok importálása; táblák közötti kapcsolatok beállítása; frissítő, törlő, módosító és választó lekérdezések készítése: megfelelő táblák kiválasztása, kapcsolatok beállítása esetleg törlése, feltételek megfogalmazása, függvények használata (szöveg függvények, matematikai függvények, IIf, ...), csoportosítás, csoportokra vonatkozó feltételek megfogalmazása, eredmény sorok formázása, rendezése, összetett lekérdezések készítése; űrlapok létrehozása: címkék, beviteli mezők, gombok elhelyezése, formázás, paramétertől függő lekérdezés futtatása; jelentések készítése: adatok csoportosítása, formázása, függvények használata.

ugrás a lap tetejére

Használható szoftvereszközök

Alkalmazás kategóriában a versenyzők saját választásuk szerint MS-Windows vagy Linux operációs rendszer alatt dolgozhatnak a következő programokkal:

 • MS Office (Access, Excel, Word, Powerpoint)
 • OpenOffice.org, MySQL
 • Paint, GIMP 2.6.11
 • SharePoint Designer

Pontos részletekért nézze meg az aktuális versenyfelhívást!

Az egyes versenyhelyszíneken lehet a megadottnál magasabb verziószámú program, erről az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzőket.

ugrás a lap tetejére

Ajánlott irodalom

A felkészülés megkönnyítésére a versenybizottság a következő könyveket ajánlja a versenyzők figyelmébe.

Alapvető számítástechnikai és alkalmazási ismeretek

 • Danitz Béláné: A táblázatkezelés alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
 • Danitz Béláné: Táblázatkezelés középhaladóknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001
 • Fodor Gábor Antal: Ismerkedés a kiadványszerkesztéssel, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999
 • Tóth Tamás: A szövegszerkesztés alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Szövegszerkesztés, Kiskapu Kft., 2005
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Táblázatkezelés, Kiskapu Kft., 2005
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Adatbázis-kezelés, Kiskapu Kft., 2005
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Vektorgrafika és prezentáció, Kiskapu Kft., 2005
 • Bodnár István-Magyary Gyula: Képszerkesztés, Kiskapu Kft., 2005

Példatárak

 • A mindenkori hivatalos ECDL vizsgapéldatár (Kossuth Kiadó).
  A legújabb, frissített és 2009. február 1-jétől megjelenő példatár (Kossuth Kiadó) várható megjelenése 2008 november
 • Reményi Z., Siegler G., Szalayné Tahy Zs.: Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003

ugrás a lap tetejére

Részvételi adatok

ugrás a lap tetejére

Versenybizottságok

A regionális versenybizottságok

Minden megyében -Budapestet is beleértve- több RVB is lehet, de ezek egymással mindenben egyeztetnek, s a második forduló után közös regionális eredményt hirdetnek. Egy helységen belül -Budapestet kivéve- kijelöltünk egy elsődleges résztvevőt, akinek az OVB a leveleket küldi, s ő adja tovább azokat a város többi RVB-tagjának. Ha egy településen két vagy több iskola is fogad versenyzőket a regionális fordulóban, megoszthatják egymás között a versenyzőket terület szerint.

Az egyes bizottságok és elérhetőségeik

Országos Versenybizottság:

Az Országos Versenybizottság (OVB) egyetemi oktatókból, valamint olyan tanárokból áll, akik jelenleg közvetlenül nem érintettek a középiskolai oktatásban. Középiskolai tanár tagjaink olyan funkciókban szerepelnek, amelyek nem kapcsolódnak a verseny feladatsoraihoz.

Az OVB vesz részt nemzetközi versenyek előkészítésében, válogatóversenyek szervezésében és lebonyolításában.

Az OVB és vezetőinek címe:

 • NJSzT OVB
  1364 Budapest, Pf. 201.
  Tel.: (1) 472-2720, Fax: (1) 472-2728
  E-cím: nemestihamer@inf.elte.hu
  titkárság: Titkarsag@njszt.hu
 • Zsakó László
  ELTE IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszék,
  1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
  Tel.: (1) 372 2500/8468
  Fax: (1) 381-2140
  E-cím: Zsako@caesar.elte.hu

A bizottság további tagjai

ugrás a lap tetejére

Nevezés

Mindig az aktuális versenyfelhívás szerint.

ugrás a lap tetejére