Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Tehetséggondozás az informatikában – Adatbázis-kezelés

Szerző

Csongrádi Tamás

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A tananyag elsődleges célja, hogy segítse az informatika alkalmazói OKTV-re illetve OKATV-re készülő diákokat a felkészülésben, tanáraikat pedig a felkészítésben. Ezzel egyszerre persze segítséget nyújt mindenki számára, aki az informatika középszintű érettségi, illetve az ECDL szintjén már túlmutató ismereteket és rutint szeretne szerezni az adatbázis-kezelés témakörében.

Tapasztalatom szerint a könyvesboltok polcain és az interneten is olyan szakirodalom található, mely az adatbázis-kezelés alapjait mutatja be. Olyannal viszont még nem találkoztam, ami ennél magasabb szintű, de mégis könnyen érthető, gyakorlatias, és átfog minden – a mindennapi életben is felhasználható – témakört.

A versenyeken használható Windowsos és Linuxos szoftvercsomag is, ennek ellenére a korábbi OKTV/OKATV versenyeken indulók döntő többsége a Microsoft Office programcsomag valamely – versenyen megengedett – verzióját választotta. Éppen ezért a Microsoft Office 2010-es verzióját használom egy-egy probléma megoldására.

A tananyag hangvétele az egyszerűségre, érthetőségre törekszik, hogy mind a középiskolás korosztály mind pedig az adatbázis-kezelés témakörében már valamennyire jártas olvasó számára is könnyen emészthető legyen. Nem írok úgy általában a versenyekről, hiszen akit ezen információk érdekelnek, az úgyis utána tud nézni az interneten (pl. http://tehetseg.inf.elte.hu). Pedagógiai tanácsokat sem fogalmazok meg konkrétan, az adatbázis-kezelés általam helyesnek talált tanítási szempontjait csak a sorok közé bújtatva, a témakörök felépítésén, a magyarázatok megfogalmazásán, a típushibák megemlítésével sugalmazom.

Munkám során igyekeztem minél gyakorlat-orientáltabb lenni. Az egyes fejezeteket és alfejezeteket a feladatok megoldásához és megértéséhez feltétlenül szükséges elméleti bevezetővel kezdem, bemutatva ezzel az Access főbb funkcióit. Ezt követően a versenyfeladatokból merített példákon keresztül mélyítem el az anyagot, ezek megoldását bőséges magyarázatokkal látom el.

Mint az a fentiekből is kitűnik, munkám nem azon olvasóknak készült, akik még csak most ismerkednek az adatbázis-kezeléssel. Helyettük elsősorban azoknak ajánlom, akik legalább a középszintű érettségi vagy az ECDL vizsga letételéhez szükséges tudásszinttel rendelkeznek, mivel ezekre az ismeretekre építek. Ezen felül támaszkodok némi SQL ismeretre is, lévén az emeltszintű érettségi követelményrendszerében szerepel egy lekérdező nyelv alapvető ismerete is. Ezért a Függelék Gyors SQL áttekintés című alfejezetében röviden áttekintem az SQL lekérdezőnyelvvel kapcsolatos általános tudnivalókat.

A Függelék SQL az Access-ben című alfejezetével azok munkáját szeretném megkönnyíteni, akik már ismernek egy SQL implementációt (pl. MySQL), de Access-szel, vagy Access-en belül SQL-lel még nem dolgoztak.

A feladatmegoldásokat elsősorban az Access QBE rács felületén készítem el, azonban a Függelék Feladatmegoldások alfejezetében mellékelem az SQL-es megoldást is, valamint részletesen kitérek azokra az esetekre, amelyeket SQL-lel célszerűbb, illetve könnyebb megoldani.

Megjegyzés

QBE: Query by Example

Az egyes fejezetekben a versenyfeladatok adott részfeladatán keresztül mutatom be az adott probléma néhány lehetséges megoldási lehetőségét. Azonban nem minden versenyfeladatot oldok meg, és nem is teljesen. Az adott témakör végén viszont felsorolom azokat a versenyfeladatokat és részfeladataikat, amelyek bár nem lettek részletesen levezetve, de megoldásuk hasonló elveket követ, mint a részletesen tárgyaltaké.

Az SQL-es megoldásokat külön kiemeltem, az SQL foglalt kifejezéseit pedig csupa nagybetűvel. Például:

ForráskódSELECT nev, szuletes FROM ember WHERE szuletes > 1950;

Sok esetben az elinduláskor szükség lehet más alkalmazói rendszer alaposabb ismeretére is. Ekkor a (rész)feladat megoldásához szükséges részeket részletezem, de az esetlegesen szükséges alapszintű ismereteket feltételezem, azokra részletesen nem térek ki.

A Függelék Feladatmegoldások alfejezetében megtalálható minden eddigi versenyfeladat nyersanyaga, valamint a hozzá tartozó javítási-értékelési útmutató és egy lehetséges megoldás is letölthető formában.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek

Leckék

  1. Táblák létrehozása
  2. Importálási lehetőségek
  3. Adatbázis-kezelés, normalizálás
  4. Lekérdezések
  5. Jelentések
  6. Űrlapok
  7. Függelék

Előismeretek

Tárgyi feltételek

Vissza a tartalomjegyzékhez

Elvárások a tanuló felé

Minimumszint

Minimális szövegszerkesztési, táblázatkezelési, adatbázis-kezelési előismeretek

Optimumszint

A középszintű informatika érettségi vizsgakövetelményének megfelelő tudásszint

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke

Ajánlott irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Adatbázis, adatbázis-kezelés, informatika OKTV, informatika OKATV, Nemes Tihamér, Nemes Tihamér Informatika verseny, Access, Access 2010, Access 2013, LibreOffice Base, SQL, MS SQL

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára (V)
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.
Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült