Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Tehetséggondozás az informatikában - Képszerkesztés / Képmanipulálás, képtranszformáció

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Talán ismerősen cseng az a szó, ha képszerkesztésről beszélünk, hogy „utómunkálat”. Mit is takar ez? Fényerő, kontraszt, színegyensúly és még sok minden más beállítása egy-egy képen, fotón. Közelebbről a fényerő, kontraszt beállítást vizsgáljuk meg közelebbről ebben a leckében. Szó lesz még a rajzvászon és a kép méreteinek módosításáról is.

Képmanipulálás, képtranszformáció

Mit értünk képmanipulálás alatt? Jelen esetben a következőket: kép ill. vászon átméretezése, kép tükrözése ill. forgatása és világosság, kontraszt beállítások. Ezek nem bonyolult dolgok, ezért nem minden részletre kitérően szólunk róluk.

Kép tükrözése, ill. forgatása

Erről már korábban esett szó: a Kép transzformációk című fejezetben.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kép átméretezése

Már meglévő kép átméretezésénél óvatosan kell eljárnunk: lehetőség van a rajzvászon átméretezésére (Kép Rajzvászon mérete), de ez nem a kép átméretezését vonja maga után. Bővebben erről a következő alfejezetben talál többet a kedves olvasó.

Átméretezés méretarányosan

Amivel valóban a képet tudjuk átméretezni, azt a következő menüpontban találjuk: Kép Kép átméretezése. Itt a már megszokott pixelekben, vagy egyéb mértékegységek alapján módosíthatjuk a kép jelenlegi méreteit.

Méretarányos átméretezés: a lánc szimbólum zárva van43. ábra: Méretarányos átméretezés: a lánc szimbólum zárva van

Amint elfogadtuk az új értékeket, a kép a megadott szélességre, és hosszúságra fog méretben módosulni. A méretarány megtartásához azonban figyeljünk, hogy a pixel értékek melletti kis lánc szimbólum legyen összekötve! Amennyiben nincs összekötve, az azt jelenti, hogy nem lesz méretarányos a kép. Ekkor csak kattintsunk rá, hogy olyan állapotba kerüljön, amilyennek fent látható ábra is mutatja!

Átméretezés méretarány megtartása nélkül

Ugyanúgy kell eljárnunk, mint ahogy az előző alfejezetben is olvashattuk. Csupán annyi a dolgunk, hogy a Szélesség és Magasság melletti láncszemet „kikapcsoljuk”, azaz a láncszemeket szétkapcsoljuk. Ezt rákattintással érhetjük el.

Átméretezés méretarány megtartása nélkül. A láncszemek nyitva vannak.44. ábra: Átméretezés méretarány megtartása nélkül. A láncszemek nyitva vannak.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Vászon méretének módosítása

Felmerülhet a kérdés, hogy mi a különbség a kép átméretezése, és a rajzvászon átméretezése között? Kép átméretezése esetén magának a képnek a méretét módosítjuk, míg a rajzvászon átméretezésekor a kép látható felület szabjuk át. Ha például, egy 500x600 pixeles képet elhelyezünk egy 200x300-as rajzvásznon, akkor – nyilvánvaló módon – az 500x600-as képnek csak egy kis, 200x300-as része fog látszódni, hisz ekkora a rajzterület, ekkora a rajzvászon.

Kattintsunk a Kép→ Rajzvászon mérete menüpontra! Ekkor megjelenik a Rajzvászon mérete párbeszéd ablak. Magának a vászonnak az átméretezése eléggé hasonló módon megy, mint a kép átméretezésénél: meg kell adnunk, hogy hányszor hány pixeles legyen a rajzvászon.

Kép helyzetének meghatározása kisebb méretű rajzvászon esetén45. ábra: Kép helyzetének meghatározása kisebb méretű rajzvászon esetén

Ezután már csak azt kell beállítani (ha kisebb vászon méretet állítottunk be, mint amekkora a kép), hogy a képnek melyik része látszódjon a vásznon. Ezt a kis képre kattintva, majd vonszolva határozhatjuk meg, de ha pontosan szeretnénk megadni a kép helyét, akkor X és Y koordináták beírásával is megadhatjuk a kép helyzetét. Az eligazodásban egy kis téglalap segít, mely az új rajzvászon méretének határvonalait jeleníti meg.

Megjegyzés

Természetesen itt is lehetőség van méretarányos, ill. méretarány nélküli rajzvászon méret módosításra. Az eredeti méretarány mindig az aktuális vászon méretaránya.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Világosság, kontraszt beállítások

Válasszuk a Színek Fényerő-kontraszt menüpontot! Itt két csúszkát találunk: egyikkel a fényerőt, másikkal a kontrasztot tudjuk állítani. Ebben az esetben az egész kép fényerejét, kontrasztját tudjuk változtatni. Lehetőség van azonban csak egy kijelölt rész módosítására. Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy kijelöljük egy tetszőleges kijelölő eszközzel a kívánt részt, majd a fentebb leírt módon megnyitjuk a Fényerő-kontraszt párbeszéd ablakot. Változtassuk mindkét értéket! Az eredmény: csak a kijelölt területen érvényesültek a beállítások.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.
Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült