Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (nem elérhető funkció)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Tehetséggondozás az informatikában – Szövegszerkesztés / Útmutató a megoldási állomások használatához

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Az előző fejezetekben bemutatott versenypéldák megoldását több állomásra szedtem. Ebben a fejezetben olyan segédtáblák találhatóak, melyek rendszerezik, hogy az egyes megoldási állomásokban milyen témakörök merülnek fel, illetve, hogy az egyes témák mely feladatokban fordultak elő. Ez segítheti a tematikus gyakorlást.

Útmutató a megoldási állomások használatához

Megoldási állomások rendszerezése

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

A feladat megoldása a Stílusok lecke Stílusok használata, létrehozása című fejezetében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

KRESZ_1.docx

Az A-E alfeladatok megoldása: margó, oldalszegély beállítása, szövegformázás stílussal, élőfej, élőláb szerkesztése, keretezése.

oldalbeállítások, stílusok, élőfej és élőláb, szegélyek, mezők

KRESZ_2.docx

F-K alfeladatok megoldása: stílusok definiálása a feladatban megadott paraméterek alapján.

stílusok, elválasztás, felsorolás és számozás,

KRESZ_Kész.docx

Képek, táblázatok, választóvonal beszúrása.

képek, választóvonal, táblázatok

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

A feladat megoldása a Stílusok lecke Tartalom- és ábrajegyzék című fejezetében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

történet_1.docx

Szövegformázás stílusokkal.

stílusok, elválasztás

történet_2.docx

Táblázatok beszúrása és feltöltése képekkel, képcímekkel.
Élőfej és élőláb megformázása.

táblázatok, képek, szegélyek, élőfej és élőláb

történet_Kész.docx

Generált tartalomjegyzék és ábrajegyzék beszúrása, tartalmának formázása, szegélyezése és kitöltése, képes elválasztó vonal használata.

stílusok, mezők, tartalomjegyzék, ábrajegyzék, szegélyek, mintázatok, táblázatok, választóvonal

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

A feladat megoldása a Táblázatok lecke Táblázat létrehozása, formázása című fejezetében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

Várnaptár_1.docx

Az oldal fekvő tájolása. A keret táblázat megadása, cellaegyesítés.

oldalbeállítások, táblázatok

Várnaptár_2.docx

A táblázat bal oszlopának elkészítése: felirat, kép beszúrása, havi naptár elkészítése tabulátorok segítségével.

képek, tabulátor, szegélyek

Várnaptár_Kész.docx

A táblázat jobb oszlopának elkészítése: képek beszúrása, függőleges szöveg elhelyezés.

képek, táblázat, szegélyek

Nemes 2008-2009 3. forduló, 2. feladat

A feladat megoldása a Táblázatok lecke Szövegből táblázat (Csere) című fejezetében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

Díjak_1.docx

A szöveg felkészítése a táblázattá alakításra (csere _ karakterre, dr., Dr. cseréje).

keresés és csere

Díjak_2.doxc

A szöveg táblázatba rendezése.

táblázatok

Díjak_3.docx

A díjak nevének és leírásának formázása stílusokkal.

stílusok

Díjak_Kész.docx

Táblázat formázása: cellamargó, szegélyezés, igazítás, kitöltés.

táblázatok, szegélyek, mintázatok

OKTV 2007-2008 1. forduló, 3. feladat

A feladat megoldása a Táblázatok lecke Táblázat adatainak szűrése című fejezetében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

kastély17_1.xlsx

A kastélytáblázat.doc-ban szereplő teljes táblázat átmásolása egy üres munkafüzetbe.

táblázatok

kastély17_2.xlsx

A szűrés elvégezése.

táblázatkezelő

kastély17_3.docx

A megszűrt táblázat beszúrása egy üres Word-dokumentumba.

táblázatok

kastély17_Kész.docx

Oldalformázás (tájolás, margó).
Karakterformázás (betűtípus, betűszín, torzítás).
Táblázatformázás (háttér, szegély, cellamargó, cellatávolság, oszlopszélesség, igazítás).

oldalbeállítások, táblázatok, szegélyek

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

A feladat megoldása a Hasábok leckében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

Szokások_1.docx

A nyers szöveg formázása (betűtípus, betűméretek, címek formázása stílusokkal, automatikus elválasztás).

stílusok, elválasztás

Szokások_2.docx

Hasábokra tördelés.

hasábok

Szokások_3.docx

Képek beszúrása és formázása (elrendezés, szegélyezés).
Hasábtörések beszúrása.

képek, hasábok, szegélyek

Szokások_Kész.docx

Oldalszegély magadása.
Bekezdések eltérő szegélyezése az erre létrehozott stílusok segítségével.

oldalbeállítások, stílusok, szegélyek

Nemes 2009-2010 1. forduló, 4. feladat

A feladat megoldásának első állomása a Szövegdobozok lecke Szövegdobozok ábrákban című fejezetében, második állomása pedig a Képek lecke Képek sorrendje című fejezetében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

Locsoló_1.docx

A versek felírása a papírtekercsekre.

szövegdoboz, alakzatok

Locsoló_Kész.docx

A szükséges képek beszúrása és méretezése. A ciklikus takarás hatásának előállítása (képek sorrendje, körülvágás).
Az oldal színátmenetes hátterének megadása.

képek, oldalbeállítások

OKTV 2011-2012 1. forduló, 3. feladat

A feladat megoldásának első állomása a Szövegdobozok lecke Szövegdobozok keretezése című fejezetében, második állomása pedig a Képek lecke Átlátszó képek című fejezetében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

A Dunánál_1.docx

A cím formázása.
Versszakok szövegdobozokba rendezése, és azok megformázása.

szövegdobozok, szegélyek, mintázat

A Dunánál_Kész.docx

A kép beillesztése, és hátterének átlátszóra állítása.

képek

Fiktív versenypélda

A feladat megoldása a Szövegdobozok lecke Szövegdobozok csatolása című fejezetében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

Méhek tánca_1.docx

A cikk szövegének bevitele és formázása.
Élőfej, élőláb szerkesztése.
Oldalszín megadása.
Automatikus elválasztás.

elválasztás, élőfej és élőláb, oldalbeállítások

Méhek tánca_Kész.docx

Szövegdobozok beszúrása, formázása, csatolása, feltöltése.
Kép beszúrása, árnyékolása.
Lábjegyzet elválasztó vonal módosítása.

szövegdoboz, képek, lábjegyzet

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

A feladat megoldása a Körlevél leckében olvasható!

Állomás

Tevékenység

Témakörök

Adatok_Kész.docx

A körlevélhez szükséges adatforrás elkészítése.

táblázatok

Körlevél_1.docx

A törzsdokumentumhoz szükséges keretdokumentum megformálásának első lépései: karakterformázások, bekezdésformázások, elválasztás.

elválasztás

Körlevél_2.docx

Táblázat beszúrása, a táblázat szegélyének és kitöltésének megadása, cellamargók állítása.
Bekezdések formázása: térköz, kitöltés, igazítás.

táblázatok, szegélyek, mintázatok

Körlevél_3.docx

Tabulátor elhelyezése (decimális tabulátor), kitöltésének beállítása.
Felsorolásjel megadása, majd a méretének beállítása.
A szöveg hasábba rendezése, hasábtörés beillesztése.

tabulátorok, felsorolás, hasábok

Körlevél_Kész.docx

A körlevélvarázsló használatával a törzsdokumentum elkészítése: a címlista társítása, adatmezők beszúrása, feltételes mező és adatrekord sorszámot tartalmazó mező beillesztése.

körlevél, mezők

Szélenergia_1.doxc

A törzsdokumentum és az adatok körlevéllé való egyesítése előtti utolsó állapot. (A körlevélkészítő varázsló A levelek megtekintése állomásánál elmentett dokumentum.)

körlevél

Szélenergia_Kész.docx

Az elkészült körlevél: a törzsdokumentum és az adatok egyesítésével keletkező kész levelek.

körlevél

Vissza a tartalomjegyzékhez

Témakörök előfordulása

Kategóriák

Feladat

Állomás

Ábrajegyzék

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_Kész.docx

Alakzatok

Nemes 2009-2010 1. forduló, 4. feladat

Locsoló_1.docx

Élőfej és élőláb

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_1.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_2.docx

Fiktív versenypélda

Méhek tánca_1.docx

Elválasztás

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_2.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_1.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_1.docx

Fiktív versenypélda

Méhek tánca_1.docx

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_1.docx

Elválasztó vonal

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_Kész.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_Kész.docx

Felsorolás és számozás

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_2.docx

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_3.docx

Hasábok

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_2.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_3.docx

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_3.docx

Képek

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_Kész.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_2.docx

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

Várnaptár_2.docx

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

Várnaptár_Kész.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_3.docx

OKTV 2011-2012 1. forduló, 3. feladat

A Dunánál_Kész.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 4. feladat

Locsoló_Kész.docx

Fiktív versenypélda

Méhek tánca_Kész.docx

Keresés és csere

Nemes 2008-2009 3. forduló, 2. feladat

Díjak_1.docx

Körlevél

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_Kész.docx

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Szélenergia_1.doxc

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Szélenergia_Kész.docx

Lábjegyzet

Fiktív versenypélda

Méhek tánca_Kész.docx

Mezők

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_1.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_Kész.docx

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_Kész.docx

Mintázatok

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_Kész.docx

Nemes 2008-2009 3. forduló, 2. feladat

Díjak_Kész.docx

OKTV 2011-2012 1. forduló, 3. feladat

A Dunánál_1

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_2.docx

Oldalbeállítások

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_1.docx

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

Várnaptár_1.docx

OKTV 2007-2008 1. forduló, 3. feladat

kastély17_Kész.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_Kész.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 4. feladat

Locsoló_Kész.docx

Fiktív versenypélda

Méhek tánca_1.docx

Stílusok

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_1.docx

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_2.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_1.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_Kész.docx

Nemes 2008-2009 3. forduló, 2. feladat

Díjak_3.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_1.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_Kész.docx

Szegélyek

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_1.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_2.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_Kész.docx

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

Várnaptár_2.docx

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

Várnaptár_Kész.docx

Nemes 2008-2009 3. forduló, 2. feladat

Díjak_Kész.docx

OKTV 2007-2008 1. forduló, 3. feladat

kastély17_Kész.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_3.docx

Nemes 2009-2010 1. forduló, 3. feladat

Szokások_Kész.docx

OKTV 2011-2012 1. forduló, 3. feladat

A Dunánál_1

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_2.docx

Szövegdoboz

OKTV 2011-2012 1. forduló, 3. feladat

A Dunánál_1

Nemes 2009-2010 1. forduló, 4. feladat

Locsoló_1.docx

Fiktív versenypélda

Méhek tánca_Kész.docx

Táblázatok

OKTV 2003-2004 1. forduló, 2. feladat

KRESZ_Kész.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_2.docx

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_Kész.docx

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

Várnaptár_1.docx

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

Várnaptár_Kész.docx

Nemes 2008-2009 3. forduló, 2. feladat

Díjak_2.doxc

Nemes 2008-2009 3. forduló, 2. feladat

Díjak_Kész.docx

OKTV 2007-2008 1. forduló, 3. feladat

kastély17_1.xlsx

OKTV 2007-2008 1. forduló, 3. feladat

kastély17_3.docx

OKTV 2007-2008 1. forduló, 3. feladat

kastély17_Kész.docx

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Adatok_Kész.docx

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_2.docx

Tabulátorok

Nemes 2007-2008 1. forduló, 5. feladat

Várnaptár_2.docx

OKTV 2006-2007 3. forduló, 3. feladat

Körlevél_3.docx

Tartalomjegyzék

OKTV 2007-2008 3. forduló, 2. feladat

történet_Kész.docx

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.
Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült