Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Tehetséggondozás az informatikában - Képszerkesztés / Kijelölések

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Gimpben síkidomok rajzolásához elengedhetetlenek a kijelölések használata és ismerete. A kijelöléseket sokféle módon lehet használni úgy, mint: kitöltésre, kivágásra, szerkesztésre. Hogy is néznek ki ezek pontosan? Ebben a leckében kapunk egy kis betekintést.

Kijelölések

A kijelölések igen fontos szerepet töltenek be. Többféle funkciójuk is lehet, attól függően, hogy éppen mit szeretnénk csinálni. Három funkciót emelnék ki:

Mindegyik funkciót később részletesen is tárgyaljuk, előbb nézzünk meg pár általános műveletet a kijelölésekkel.

Kijelölések fajtái

Továbbá három, kijelölés alakjában különböző kijelölő eszközzel rendelkezik a Gimp, melyek többségének elnevezése igencsak beszédes. A mellékelt ábrán, balról jobbra haladva:

Kijelölések fajtái az eszközkészleten17.ábra: Kijelölések fajtáinak ikonjai az eszközkészleten

Nem érezzük szükségesnek, hogy mindegyik kijelölő eszközt maradéktalanul bemutassuk, de úgy gondoljuk, hogy működését tekintve csupán kettő szorul különösebb magyarázatra.

Varázspálca

A varázspálca hasznos lehet, ha olyan területeket akarunk kijelölni, melyek alakja nem egyszerű síkidom, hanem sokkal összetettebb annál.

Ez a kijelölő eszköz a képen a színek hasonlósága alapján jelöl ki terültet. A kijelölés érzékenységét az eszközhöz tartozó almenüben, a Küszöb érték beállításával tudjuk befolyásolni. Ez az érték azt jelöli, hogy az eszköz mennyire legyen „toleráns” kijelöléskor, azaz mennyire vegye szigorúan a színkülönbségeket. Ez az egybefüggő területek határain játszhat fontosabb szerepet.

Kijelölés Varázspálca eszközzel 5-ös, majd 15-ös küszöbértékkel18. ábra: Kijelölés Varázspálca eszközzel 5-ös, majd 15-ös küszöbértékkel

A fenti ábra jól mutatja, mi a különbség egy alacsonyabb, és egy magasabb küszöbértékű kijelölés között.

Szín szerinti kijelölő

Ez az eszköz csaknem ugyanúgy viselkedik, mint a Varázspálca kijelölő eszköz, csupán annyi különbséggel, hogy amíg a Varázspálca kizárólag egybefüggő részeket jelöl ki, addig a Szín szerinti kijelölő eszköz egymástól különálló, egyező színű részeket is kijelöl. A hasonlóságot az is erősíti, hogy itt is megtaláljuk a Varázspálca eszköz almenüjéből ismert Küszöb értéket.

Szín szerinti kijelölővel az azonos színű, különálló területeket is kijelölhetjük egyszerre19. ábra: Szín szerinti kijelölővel az azonos színű, különálló területeket is kijelölhetjük egyszerre

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.
Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült