Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Tehetséggondozás az informatikában - Táblázatkezelés / Adatok érvényessége és lapvédelem

Adatok érvényessége és lapvédelem

Nem nagyon fordult elő, hogy versenyen az Excel ezen funkcióit kérték volna számon, pedig a mindennapi életben gyakran lehet szükség rájuk. Ezért, és mert könnyedén előfordulhat, hogy ennek a két témának a bevonása lesz a versenyek következő újítása, szeretnék mutatni egy példát a használatukra.

Versenypélda híján egy saját példán keresztül fogom szemléltetni a lehetőségeket, melynek alapötletét egy feladatgyűjteményből merítettem (Reményi Zoltán - Siegler Gábor - Szalayné Tahi Zsuzsanna: Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény, 86. oldal, 2. példa - Virágcsokor).

Példa

39. példa: Virágrendelés

A feladat egy "bolondbiztos" számlázó elkészítése. A munkafüzet alapja biztosítva van a források közt, így nem kell a formázással bíbelődnünk, koncentrálhatunk a lényegre. A feladat A-C része nem tartozik a témához, a teljesség kedvéért azonban leírom ezen részek megoldását is.

A kép (nagyobb változata) külön ablakban is megtekinthető.Az elkészítendő munkalapon egy hibaüzenet jelent meg: "Ezt majd én kiszámolom!".85_full.jpg85. ábra: Az elkészítendő munkalap, mely védve van hibás adatok megadásától.
Megjegyzés

A hibaüzenettel egyébként akkor is találkozhatunk, ha a képletben megadott tartomány összevont cellákat tartalmaz. Egérrel történő kijelöléskor ugyanis - a látszat ellenére - nem csak egy sor vagy oszlop kerül a képlet második argumentumába. Javításhoz a tartomány kézzel történő begépelésére van szükség, ahol az összevont celláknak csak azon sora/oszlopa szerepel, ahol az adatok vannak.

A feladat ez idáig igazából gyerekjáték volt, és a lényeg még csak most jön: egyrészről be kell állítanunk a számlakibocsátó által kitöltendő cellákra, hogy milyen értékeket vehetnek fel, és hogy amennyiben érvénytelen adatot adnak meg, akkor mit tegyen az Excel. Másrészről meg kell védenünk a képleteket tartalmazó cellákat, nehogy valaki véletlenül elrontsa őket. Valójában ezek megvalósítása is nagyon egyszerű, de az a tapasztalatom, hogy a diákok (vagy akár tanárok) valamiért kevésbé szokták ismerni ezt a lehetőséget. Pedig a mindennapi életben igencsak hasznos lehet.

Megjegyzés

Lehetőség van egyébként a listaelemek felsorolására is (pontosvesszővel elválasztva), ami akkor lehet hasznos, ha nem akarunk erre a célra a munkalapon segédcellákat elhelyezni.

Ezzel végeztünk a feladatnak azon részével, ami a cellák tartalmának korlátozásával kapcsolatos. Szeretném megjegyezni, hogy vannak még egyéb módszerek is ebben a témában. Például olykor az is elég lehet, hogy beállítjuk az érvényességi feltételeket, mindenféle üzenet vagy megállítás nélkül. Ezt követően választhatjuk az érvényesítés csoport azon funkcióját is, mely bekarikázza a rossz (érvénytelen) adatokat. Ez a mindennapi életben is hasznos lehet, de el tudnám képzelni versenyfeladatnak is: "Karikázzuk be a táblázatban a tíznél nagyobb értékeket!". Feltételes formázásnál ilyen formátumot nem lehet megadni, igaz, ahhoz, hogy ez a módszer egy ilyen feladat esetén jól működjön, minden változtatást követően rá kellene kattintani a bekarikázásra.

Amiről még nem beszéltem, az a feltétel megadásánál lévő jelölőnégyzet: üres cellák mellőzése. Alapértelmezettként ki van pipálva, hiszen ritkán fordul elő, hogy nem akarjuk engedélyezni a cellák - akár ideiglenesen történő - üresen hagyását.

A kis kitérő után térjünk vissza a feladathoz, hiszen még hátra van az E-H rész megoldása!

Ez a két lépés gyorsabb volt, mint ha kijelöltük volna az összes nem sárga cellát.

Megjegyzés

Figyelem: ez még önmagában semmit nem ér, ezzel csupán megadjuk az egyes cellákra, hogy hogyan viselkedjenek majd, a lap védelmének beállítását követően. A zárolt cellák a lap levédését követően nem lesznek szerkeszthetőek, a rejtett celláknak pedig nem látni majd a tartalmát (a képletet).

A valós életben persze nincs sok értelme a jelszó nélküli lapvédelemnek, hiszen így bárki ki tudja kapcsolni azt, és ismét szerkeszthetővé válnak a zárolt cellák, olvashatóvá a rejtett cellák képlete. Versenyen viszont garantáltan nem fogják tőlünk jelszó megadását kérni, hacsak nem egy megadott jelszóval. Az sem valószínű, hogy valaki Excellel készíti a számláit. Az általunk készített munkalapon például azonnal frissül a MOST() függvénnyel megadott kiállítási dátum, így az tényleg csak arra lenne jó, hogy kinyomtassuk. A feladatot mégis alkalmasnak éreztem a két funkció használatának bemutatására, és egy 45 perces óra kereteibe is tökéletesen illeszthető: a diákok ismételhetik a korábban tanultakat, és arra építve, új ismereteket is szerezhetnek.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.
Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült