A verseny tárgya, követelményei:

 • robotvezérlés (1-4. osztály),
 • informatikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezeloi felületek kialakítása,
 • a Logo programozási nyelv alapveto elemei,
 • rendszerszemléletu feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása, megvalósítása számítógépen.

A verseny háromfordulós. Az iskolákban tartandó, 2 órás első fordulóban elsősorban a tanulók analizáló képességét tesszük próbára, két részben:

Az egyik 60 percben papíron, számítógép használata nélkül: 3-4 kisebb feladatot (algoritmus- vagy programrészletet, működési vázlatot) adunk, és olyan kérdésekre várunk választ, mint pl. (1) mit rajzol? (2) milyen feltételek mellett működik? (3) mi hiányzik belőle? (4) mire használjuk a paramétereket? (5) megoldja-e a kitűzött feladatot? stb. A másik 60 percben 2-3 egyszerű feladatot kell megoldani számítógépen.

A második fordulóban három-négy kisebb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani IBM PC számítógépen; a rendelkezésre álló idő most is 2 óra. Csak a futási eredményt értékeljük, nem pedig a megírt program szövegét.

A harmadik fordulóban 3-4 már komolyabb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani; a rendelkezésre álló idő 3 óra. A versenyzőknek e nagyobb lélegzetű feladat(ok) megoldását meg kell tervezniük, a programo(ka)t meg kell írniuk, számítógépet használva fel kell éleszteniük.

A szükséges ismeretek:

Érdemes részletesebben megismerni azokat a témaköröket, amelyek ismeretét feltételezik a versenyfeladatok (a római számok a legkisebb korcsoport sorszámát jelölik, ahol ezt az ismeretet feltételezzük):

 • A Logo nyelv grafikai utasításainak ismerete. (I.)
 • A Logo-szerű gondolkodásmód, Logo-szerű algoritmusok megértési és végrehajtási képessége. (I.)
 • Elemi és összetett alakzatok megrajzolása, eljárások használata, eljárások paraméterezése. (I.)
 • Ábrák eltolása, nagyítása, elforgatása. (I.)
 • Sokszögek, csillagok, körök, körívek rajzolása. (I.)
 • Sorminták, területminták (mozaikok) rajzolása. (I.)
 • Rekurzív ábrák (fák, indák,spirálok, fraktálok) rajzolása. (II.)
 • Zárt területek befestése. (I.)
 • Érzékelős teknőc alkalmazása. (III.)
 • A Logo nyelv szövegkezelő függvényei, alkalmazásuk szöveg-feldolgozási feladatokban. (III.)
 • A Logo nyelv rajzolási és szövegkezelési lehetőségeinek összekötése: szöveges paraméterrel vezérelt rajzolás. (III.)

Az első korcsoportban törekszünk arra, hogy az eljárásokban minél kevesebb paramétert használjunk. Ha az első korcsoportos tanuló nem tud eljárást írni, akkor a feladat megoldását követően (esetlegesen tanári segítséggel) a munkalapot és a rajzlapot kell elmenteni.

Az egyes feladatok megoldásában nem kötelező az állapotátlátszóság elvét betartani. Egyes feladatokat természetesen könnyebb úgy megoldani, ha ezt az elvet betartják, más feladatoknál pedig éppen ellenkezőleg. A versenyzőknek maguktól kell kitalálniuk, hogy melyik feladatban célszerű és melyikben nem célszerű alkalmazni ezt az elvet.

ugrás a lap tetejére

A versenyt négy korcsoportban hirdetjük meg:

 • I. korcsoport: 3-4. osztályosok (iskolai és regionális forduló)
 • II. korcsoport: 5-6. osztályosok
 • III. korcsoport: 7-8. osztályosok
 • IV. korcsoport: 9-12. osztályosok

Az I-IV. korcsoport egyéni verseny.

ugrás a lap tetejére

A verseny három fordulóból áll:

 • A verseny iskolai fordulóját minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti meg, de több iskola közösen is megrendezheti.
 • A regionális fordulót az erre vállalkozó oktatási intézmények rendezik meg a saját körzetükhöz tartozó iskolák diákjai számára; a körzet kiterjedéséről a rendezők és a résztvevő iskolák döntenek.
 • Az országos fordulót Budapesten rendezzük meg.

A verseny három fordulójában semmilyen írásos segédeszköz nem használható.

Az országos forduló eredményében az előző forduló eredményét 25%-os súllyal figyelembe vesszük:

 • az iskolai fordulóban maximum 200 pontot lehet kapni
 • a regionális fordulóban maximum 200 pontot lehet szerezni, ebből maximum 50 pontot visz tovább versenyző az országos fordulóba
 • az országos fordulóban ugyancsak maximálisan 150 "új" pontot lehet összeszedni, a helyezési sorrend megállapításához, ehhez adjuk hozzá a regionális fordulóból hozott maximum 50 pontot.

ugrás a lap tetejére

Használható szoftvereszközök

 • Imagine Logo
 • Python
 • Scratch
 • Snap!

ugrás a lap tetejére

Ajánlott irodalom

A felkészülés megkönnyítésére a versenybizottság a következő könyveket ajánlja a versenyzők figyelmébe:

Nyelvek:

 • Mészáros Tamásné: Logo világ, Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
 • Turcsányiné Szabó Márta, Zsakó László: Comenius Logo gyakorlatok, Kossuth Kiadó, Budapest, 1997
 • Szentpéteriné Király Tünde: Comenius Logo - Teknőcgrafika, Kossuth Kiadó, Budapest, 1999
 • Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc: Képzeld el! Imagine - teknőcgrafika, multimédia és játékok, ABAX Kiadó, 2007
 • Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc: Képzeld el! Imagine - algoritmusok, játékok, ABAX Kiadó, 2008

Példatárak:

 • Programozási versenyfeladatok tára, NJSzT, Budapest, 1995
 • Logo versenyfeladatok tára, NJSzT, Budapest, 2003

ugrás a lap tetejére

Részvételi adatok

ugrás a lap tetejére

Versenybizottságok

A Regionális Versenybizottságok:

Minden megyében -Budapestet is beleértve- több Regionális Versenybizottság (RVB) is lehet, de ezek egymással mindenben egyeztetnek, s a második forduló után közös regionális eredményt hirdetnek. Egy helységen belül -Budapestet kivéve- kijelöltünk egy elsődleges résztvevőt, akinek az OVB a leveleket küldi, s ő adja tovább azokat a város többi RVB-tagjának. Ha egy településen két vagy több iskola is fogad versenyzőket a regionális fordulóban, megoszthatják egymás között a versenyzőket (a) terület, (b) korcsoport szerint.

A regionális bizottságok és elérhetőségeik

Országos Versenybizottság:

Az Országos Versenybizottság (OVB) egyetemi-főiskolai oktatókból, valamint olyan tanárokból áll, akik jelenleg közvetlenül nem érintettek az oktatásban. Tanár tagjaink olyan funkciókban szerepelnek, amelyek nem kapcsolódnak a verseny feladatsoraihoz. Az OVB feladatainak ellátásához az ELTE számos hallgatójával, illetve a Fővárosi Általános Iskolai Számítástechnikai Munkaközösség tagjaival bővíti létszámát.

Elérhetőségek:

 • NJSzT OVB
  1364 Budapest, Pf. 201.
  Tel.: (1) 472-2730, Fax: (1) 472-2739
  E-cím: logo@inf.elte.hu
  titkárság: Titkarsag@njszt.hu
 • Zsakó László
  ELTE IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszék,
  1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
  Tel.: (1) 372 2500/8468
  E-cím: Zsako@caesar.elte.hu

A bizottság további tagjai

ugrás a lap tetejére

Nevezés

Mindig az aktuális versenyfelhívás szerint.

ugrás a lap tetejére

Versenyfeladatok tára

Példatár 1998-2012 példatar0307
Logo versenyfeladatok tára
Logo OSZTV 1998-2002.
Logo versenyfeladatok tára
Logo OSZTV 2003-2007.
Példatár 2013-2017 példatar0307
Logo versenyfeladatok tára
Logo OSZTV 2008-2012.
Logo versenyfeladatok tára
Logo OSZTV 2013-2017.

ugrás a lap tetejére

Segédanyagok tanároknak

ugrás a lap tetejére