A versenyről

A múlt

A verseny elindítását az országban az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete által kezdeményezett és lebonyolított Comenius Logo akció tette lehetővé. Emiatt a Logo tanítása rohamosan terjedt, s felmerült az igény, hogy a Nemes Tihamér OKSzTV-től függetlenül, önálló Logo versenyt indítsunk.

Az 1997/98-as tanévben kísérletképpen indítottuk útjára a versenyt. Személyes értesítéseken keresztül is 67 iskola 574 tanulója jelentkezett, s közülük 68-an kerültek az országos döntőbe. A következő tanévben a versenyt már hivatalosan is meghirdettük, ennek hatására a létszám kb. 50 százalékkal nőtt (101 iskola, 893 versenyző). A verseny közben merült fel, hogy nagyon sok 3-5. osztályos tanuló is részt vett az első fordulóban, s ott igen jó eredményt értek el, de a többségük - koránál fogva - nem volt versenyképes a 8. osztályosokkal. Ezért verseny közben az Országos Versenybizottság úgy döntött, hogy a döntőt két korcsoportra bontja.

Az 1999/2000-es tanévben emiatt már eleve két korcsoportban rendeztük a versenyt.

A versenyzői további létszám növekedése miatt az Országos Versenybizottság a 2001/2002-es tanévben a versenyt három, a 2002/2003-as tanévben pedig négy korcsoportban és három fordulóban hirdette meg. A 2015/2016-os tanévtől elindult a 0. korcsoportos, robotprogramozási csapatverseny.

A 2006/2007-es verseny új szoftvereszközt hozott, megjelent a használható Logo verziók között az Imagine Logo, 2017/2018-ban pedig megjelent választható eszközként a Python és a Scratch, a Comenius Logo pedig megszűnt. Emiatt a versenyt átkereszteltük, új neve: Országos Grafikus Programozás Verseny.

A jelen: verseny négy korcsoportban és három fordulóban

A fontosabb tudnivalók a következők:

 • A verseny első korcsoportjában 3-4. osztályos tanulók vehetnek részt, számukra országos döntőt nem rendezünk.
 • A verseny második korcsoportjában 5-6. osztályos tanulók vehetnek részt.
 • A verseny harmadik korcsoportjában 7-8. osztályos tanulók vehetnek részt.
 • A verseny negyedik korcsoportjában 9-12. osztályos tanulók vehetnek részt.
 • A verseny iskolai fordulóját minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti meg, de több iskola közösen is megrendezheti.
 • A regionális fordulót az erre vállalkozó oktatási intézmények rendezik meg a saját körzetükhöz tartozó iskolák diákjai számára; a körzet kiterjedéséről a rendezők és a résztvevő iskolák döntenek.
 • Az országos fordulót Budapesten rendezzük meg.

 • A verseny három fordulójában semmilyen írásos segédeszköz nem használható.
 • Az országos forduló eredményében az előző forduló eredményét 25%-os súllyal figyelembe vesszük:
  • az iskolai fordulóban maximum 200 pontot lehet kapni;
  • a regionális fordulóban is maximum 200 pontot lehet szerezni, amiből 50 pontot (a pontszám 25%-át, egészre kerekítve) visz tovább versenyző az országos fordulóba;
  • az országos fordulóban maximálisan 150 "új" pontot lehet összeszedni, a helyezési sorrend megállapításához, ehhez adjuk hozzá a regionális fordulóból hozott maximum 50 pontot.
 • Az iskolai, illetve a regionális fordulóból az összes versenyző azonos eséllyel jut tovább az elért pontszám alapján, az egyes iskoláknak, illetve régióknak nincsenek előre megállapított továbbjutási kvótái.
 • Az iskolai forduló után a dolgozatokat az iskolákban a tanárok javítják ki, majd a legalább 40 pontot elért dolgozatokat megküldik a területileg illetékes regionális versenybizottságnak (RVB).
 • Az RVB tagjai egységesítik a javítást, és a legjobb 25-60 versenyzőt meghívják a regionális fordulóba.
 • A regionális forduló után file-ban beadott megoldásokat az RVB tagjai javítják ki, majd a legalább 40 pontra értékelt megoldásokat megküldik az OVB-nek. Az eredeti anyagot az RVB-knek a folyó tanév végéig tárolniuk kell. Egy iskola diákjainak megoldásait ugyanannak az iskolának a tanára nem javíthatja a regionális fordulóban!
 • Az OVB tagjai egységesítik a javítást, és a legjobb 100-120 versenyzőt meghívják az országos fordulóba, a döntőbe. A megoldásokat a programok futási eredményei alapján javítjuk.
 • Az egységes jelleg és értékelés érdekében mind a három fordulóban az OVB "szállítja" a feladatokat a megfelelő példányszámban sokszorosított feladatlapokon.
 • A feladatsorokat postán juttatjuk el az iskolai, illetve a regionális forduló rendezőihez.
 • A fordulókban az OVB és az RVB-k megállapodása szerint a következő szoftver eszközök használhatók: Imagine Logo, Python. Scratch.

Tartalmi vonatkozások

Követelmények

A verseny elsődleges célja az, hogy az általános iskolák tanulóinak lehetőséget adjon számítástechnikai, főként programozási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóknak és tanáraiknak az iskolai foglalkozások tematikájának összeállításához. A versenybizottság nyílt, szívesen látjuk mindazok észrevételeit, kritikáját, részvételét a versenyek céljának meghatározásában, előkészítésében és megszervezésében, akik ezt társadalmi munkában vállalják, és akik maguk semmilyen módon nem érdekeltek a versenyben.

A verseny háromfordulós. Az iskolákban tartandó, 2 órás első fordulóban elsősorban a tanulók analizáló képességét tesszük próbára, két részben:

Az egyik 60 percben papíron, számítógép használata nélkül: 3-4 kisebb feladatot (algoritmus- vagy programrészletet, működési vázlatot) adunk, és olyan kérdésekre várunk választ, mint pl. (1) mit rajzol? (2) milyen feltételek mellett működik? (3) mi hiányzik belőle? (4) mire használjuk a paramétereket? (5) megoldja-e a kitűzött feladatot? stb.

A másik 60 percben 2-3 egyszerű feladatot kell megoldani számítógépen.

A második fordulóban három-négy kisebb,konstruáló, szintetizálójellegű feladatot kell megoldani IBM PC számítógépen; a rendelkezésre álló idő most is 2 óra. Csak a futási eredményt értékeljük, nem pedig a megírt program szövegét.

A harmadik fordulóban három-öt, már komolyabb, konstruáló, szintetizálójellegű feladatot kell megoldani; a rendelkezésre álló idő 3 óra. A versenyzőknek e nagyobb lélegzetű feladatok megoldását meg kell tervezniük, a programokat meg kell írniuk, számítógépet használva fel kell éleszteniük.

A megoldások értékeléséhez csak a megoldó programok forrás állománya(i)t kell beadni.

Reméljük, hogy a versenyen indulók nagy része a számítástechnikai és informatikai módszerek kiváló alkalmazójává válik majd, de a versenyen természetesen nem várjuk el, hogy a versenyzők egyes szakterületek specialistái legyenek.

A szükséges ismeretek

Érdemes részletesebben megismerni azokat a témaköröket, amelyek ismeretét feltételezik a versenyfeladatok (a római számok a legkisebb korcsoport sorszámát jelölik, ahol ezt az ismeretet feltételezzük):

I. A teknőcgrafika utasításainak ismerete (teknőcgrafika Pythonban, illetve Scratch-ben).

I. A Logo-szerű gondolkodásmód, Logo-szerű algoritmusok megértési és végrehajtási képessége.

I. Elemi és összetett alakzatok megrajzolása, eljárások használata, eljárások paraméterezése.

I. Ábrák eltolása, nagyítása, elforgatása.

I. Sokszögek, csillagok, körök, körívek rajzolása.

I. Sorminták, területminták (mozaikok) rajzolása.

I. Zárt területek befestése.

II. Rekurzív ábrák (fák, indák, spirálok, fraktálok) rajzolása.

III. Érzékelős teknőc alkalmazása.

III. Rajzolási és szövegkezelési lehetőségeinek összekötése: szöveges paraméterrel vezérelt rajzolás.

Az első korcsoportban törekszünk arra, hogy az eljárásokban minél kevesebb paramétert használjunk. Ha az első korcsoportos tanuló nem tud eljárást írni, akkor a feladat megoldását követően (esetlegesen tanári segítséggel) a munkalapot és a rajzlapot kell elmenteni.

Az egyes feladatok megoldásában nem kötelező az állapotátlátszóság elvét betartani. Egyes feladatokat természetesen könnyebb úgy megoldani, ha ezt az elvet betartják, más feladatoknál pedig éppen ellenkezőleg. A versenyzőknek maguktól kell kitalálniuk, hogy melyik feladatban célszerű és melyikben nem célszerű alkalmazni ezt az elvet.

Ajánlott irodalom

A felkészülés megkönnyítésére a versenybizottság a következő könyveket ajánlja a versenyzők figyelmébe:

A. Nyelvek

A1. Mészáros Tamásné: Logo világ, Tankönyvkiadó, Budapest, 1998

A2. Turcsányiné Szabó Márta, Zsakó László: Comenius Logo gyakorlatok, Kossuth Kiadó, Budapest, 1997

A3. Szentpéteriné Király Tünde: Comenius Logo - Teknőcgrafika, Kossuth Kiadó, Budapest, 1999

A4. Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc: Képzeld el! Imagine - teknőcgrafika, multimédia és játékok, ABAX Kiadó, 2007

A5. Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc: Képzeld el! Imagine - algoritmusok, játékok, ABAX Kiadó, 2008

B. Példatárak

B.1. Programozási versenyfeladatok tára, NJSzT, Budapest, 1995

B.2. Logo versenyfeladatok tára, NJSzT, Budapest, http://logo.inf.elte.hu/peldatar/LogoPeldatar1998_2002.pdf , 2003

B.3. Logo versenyfeladatok tára II., NJSzT, Budapest, http://logo.inf.elte.hu/peldatar/Logo2003_2008.pdf , 2008

B.4. Logo versenyfeladatok tára III., NJSzT, Budapest, http://logo.inf.elte.hu/peldatar/LogoPeldatar2008_2012.pdf , 2013

B.5. Abonyi-Tóth Andor, Heizlerné Bakonyi Viktória, Zsakó László: Logo versenyfeladatok, 2015.
http://logo.inf.elte.hu/tanaroknak/logoversenyfeladatok_v4.pdf

B.6. Heizlerné Bakonyi Viktória: Versenyfeladatok Pythonban, 2018
http://logo.inf.elte.hu/tanaroknak/python.pdf

B.7. Bernát Péter: Logo versenyfeladatok megoldása a Scratch programozási nyelven, 2018
http://logo.inf.elte.hu/tanaroknak/logo-scratch%20v11.pdf

A verseny menete

A versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókat közzé tesszük az NJSzT hírlevelében (Mi újság), továbbá a http://logo.inf.elte.hu , http://www.njszt.hu elektronikus faliújságon. Elektronikus levélben a legfrissebb tudnivalókról tájékoztatás kérhető a logo@inf.elte.hu címen is. A verseny "hozzávetőleges" menetét foglaljuk össze az alábbiakban.

Szeptember elején a Regionális Versenybizottságok (RVB-k) iskolájának igazgatóját felkérjük, hogy az iskola tanárai közül az előző évben résztvevő tanárokat, valamint az újonnan jelentkezőket támogassa az RVB-ben való munkában.

Októberben a felkért kollégák tanártársaikból, egyetemi és főiskolai oktatókból, a Logo versenyen korábban részt vett, volt tanítványaikból további tagokat toboroznak az RVB-kbe. Megalakulásuk után felveszik a kapcsolatot a körzetükben működő iskolákkal, mindenekelőtt azokkal, amelyek tanulói előző évben indultak a Logo versenyen, és tudatják az OVB-vel, hogy mely települések iskolái tartoznak hozzájuk (rendszerint a megyében lévő összes település minden iskolája.)

Novemberben az INFO ÉRA konferencián (http://www.infoera.hu) szakmai megbeszélést tartunk a versenyről, a felkészülésről és a felkészítésről.

December közepéig az iskolák a megírják a logo@inf.elte.hu elektronikus címre küldött levélben az OVB-nek, hogy korcsoportonként hány tanuló jelentkezik a versenyre, és ki a felelős a versenyért az iskolában.

Januárban az OVB a jelentkezések elfogadásáról értesíti a területileg illetékes RVB-ket.

A verseny előtti hét végéig az OVB megküldi az iskoláknak az iskolai fordulóhoz a feladatlapokat és a kísérő anyagokat tartalmazó weboldal elérhetőségét, továbbá annak az RVB-nek a címét, amelynek majd el kell küldeniük a legalább 40 pontra értékelt dolgozatokat.

A verseyn után 2 héten belül kell továbbítani az iskolákból a legalább 40 pontos dolgozatokat a területileg illetékes RVB-nek.

A második forduló előtt legkésőbb 10 nappal az RVB-k értesítik a körzetükbe tartozó iskolákat arról, hogy versenyzőik közül kik jutottak tovább a regionális fordulóba.

Március elején az RVB-k a legalább 40 pontos megoldásokat megküldik az OVB-nek.

Március közepéig az OVB értesíti az iskolákat és az RVB-ket arról, hogy versenyzőik közül kik jutottak tovább az országos fordulóba. Az RVB-k értesítik az iskolákat a részletes eredményekről.

Március végén az RVB-k regionális (megyei) eredményhirdetést tartanak a 2. forduló eredményei alapján.

Április végén az OVB értesíti az iskolákat és az RVB-ket a helyezésekről. Az RVB-k értesíthetik az iskolákat a részletes eredményekről.

Május első felében az OVB országos eredményhirdetést tart az 1. korcsoport regionális győzteseinek és a többi korcsoport döntőseinek Budapesten az ELTE Neumann nap keretében.

Versenybizottságok

A regionális versenybizottságok

Baranya megye (BA)

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Antal Sándorné (oszizsu@gmail.com)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53., tel./fax. (72) 570-083

Bács-Kiskun megye, Baja (BKB)

Bajai III. Béla Gimnázium, Sziegl Hajnalka (szieglh@gmail.com), Braun Adrien, Lepres András (lepres51@gmail.com), Gottlieb Gábor, Szigethy Géza, Lepres Andrásné

6500 Baja, Szent Imre tér 5., tel. (79) 325-642, fax. (79) 322-954

Szent László Általános Művelődési Központ, Bustya István

6500 Baja, Katona József u. 3., tel. (79) 523-770, fax. (79) 523-783

Bács-Kiskun megye, Kecskemét (BKK)

Katona József Gimnázium, Fári János(Fari@kjg.hu)

6000 Kecskemét, Dózsa György út 3., tel. (76) 481-583, fax. (76) 327-436

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Nyírbátor, Ifjúság útja 2, 4300

Békés megye (BE)

Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Kovács Levente (levente@gszi.sulinet.hu)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7., tel. (66) 441-004

Borsod-Abaúj Zemplén megye (BAZ)

Árpád Vezér Gimnázium, Kopasz Terézia (avg3950@gmail.com), Szeder László (Szederla@t-online.hu)

3950 Sárospatak, Arany János út 3-7., tel.,fax: (47)312-140

Budapest, Angyalföld (BPA)

Berzsenyi Dániel Gimnázium, Siegler Gábor(g.siegler@chello.hu), Kévés Rita (bdg.keves.rita@gmail.com), Mahler Attila (mahler.attila@berzsenyi.hu)

1133 Budapest, Kárpát u. 49-53., tel. (1) 359-2205

Budapest, Óbuda (BPO)

Veres Péter Gimnázium, Tassy Gergely (tassyg@gmail.com), Tóth Tamás (totyarulez@gmail.com), Szlovák Miklós (szlovak.miklos@verespg.hu), Kántor Tiborné (kantor.eszter@gmail.com)

1039 Budapest, III. Csobánka tér 7., tel: 243-2710

Budapest, Újpest (BPU)

Újpesti Babits Mihály Gimnázium, Vindics Dóra(vindics.dora@babits.hu)

1047 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.., tel./fax: (1) 233-4290

Budapest, Zugló (BZ)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma, Stéberné Urbán Anna (urban.anna@njszg.hu), Tari Judit (tari.judit@njszg.hu), Menyhárt Erika (menyhart@njszt.hu)

1144 Budapest, Kerepesi út 124., tel. (70) 5021256

Csongrád megye (CS)

Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Gilicze Tamás(Tamas@bjg.hu), Giliczéné László Kókai Mária (Marika@bjg.hu), Kovács Péter (Kope@bjg.hu)

6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 1., tel. (63) 571-555

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Ábrahám Ferenc Gábor (afg@rmg.sulinet.hu), Dr. Kelemen András (KelemenA@rmg.sulinet.hu), Beke Ferenc (Beke@jgypk.u-szeged.hu)

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. tel: 62-548-935

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, Beke Ferenc (beke@jgypk.szte.hu)

6724 Szeged, Boldogasszony sugárút 8.

Fejér megye (FE)

Ciszterci Szent István Gimnázium, Czecherné Friedl Angéla (czfriedl@gmail.com)

8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20., tel. (22) 506-686

Győr-Sopron-Moson megye (GSM)

Kazinczy Ferenc Gimnázium, Dömötörné Horváth Erzsébet (domotorerzsi@gmail.com)

9021 Győr, Eötvös tér 1., tel., fax: (96) 526-060

Hajdú-Bihar megye (HB)

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola (logoverseny.hb@gmail.com), Salánki Ferenc (salanki.ferenc@gmail.com), Bodóné Vladár Edit, Soós Attila

4026 Debrecen, Hunyadi u. 17., tel. (52) 614-600

Heves megye (HE)

Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Révész Lilla (fayparad@fayparad.hu)

3240 Parád, Kossuth Lajos út 123., tel. (36)544-115

Jász-Nagykun-Szolnok megye (JNS)

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Tuka Antal (tuka.antal@gmail.com), Holló Lászlóné, Jakobiczné Kovács Andrea, Ducsai Péter

5310 Kisújszállás, Kálvin út 3., tel. (59) 520-512, fax: (59) 520-513

Komárom-Esztergom megye (KE)

Dobó Katalin Gimnázium, Markó Irén (marko.iren@dobokatalin.hu), Motesiczky Ottó (Mote@dobo-egom.sulinet.hu), Süttő Gábor, Szurdi Gábor

2500 Esztergom, Bánomi út 8., tel. (33) 411-711

Nógrád megye (NO)

Balassi Bálint Gimnázium, Diósi Katalin (diosi.sz.kata@gmail.com), Harsányi János (hajanos@balassi-bgy.sulinet.hu)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17., tel. (35) 300-011

Pest megye, Szentendre (PES)

Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, Herczeg Katalin (herczegkat@gmail.com)

2000 Szentendre, Kálvária út 18.

Pest megye, Szigetszentmiklós (PES)

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium, Csiszár Csilla (csiszar.csilla@szbkg.hu) Czita Zoltán (czita.zoltan@szbkg.hu)

Szigetszentmiklós 2310 Csokonai u. 6-12. tel. (24) 268-486/317

Somogy megye (SO)

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Lakosné Makár Erika (erika@lakosvar.hu)

7400 Kaposvár, Zárda u. 1

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (SSB)

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Tóth Tamás (totht75@gmail.com), Molnárné Kiss Ildikó (molnarnekissildiko@gmail.com), Szabó Szakálos Antónia (szakalosantonia@gmail.com)

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b., tel. (42) 599-400/2357

Tolna megye (TO)

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Wiandt Péter (wiandt.peter@gmail.com)

7150 Bonyhád, Kossuth Lajos u. 4., tel.: (74) 451-719

Vas megye (VA)

Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola, Holler János (Holler.Janos@chello.hu)

9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 72., tel. (94) 577-013

Veszprém megye (VE)

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola, Blahó Csilla(blahocs@gmail.com)

8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2., tel. (88) 560-685, (88) 560-686

Zala megye, Zalaegerszeg (ZA)

Kölcsey Ferenc Gimnázium, Szűcs Gergely(szgzeg@gmail.com), Kuba Viktória (kuba.viktoria@kfgz.sulinet.hu)

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53., tel. (92) 311-144

Zala megye, Nagykanizsa (ZAN)

Batthyány Lajos Gimnázium, Erdősné Németh Ágnes (erdosne@blg.hu), Kele Krisztián (kele.krisztian@blg.hu)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

Arany János Általános Iskola, Kósáné Robb Olga (kosanero@gmail.com)
Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Fonyóné Németh Ildikó (fonyoneildi@gmail.com)

Az Országos Versenybizottság

Az Országos Versenybizottság (OVB) egyetemi-főiskolai oktatókból, valamint olyan tanárokból áll, akik jelenleg közvetlenül nem érintettek az oktatásban. Tanár tagjaink olyan funkciókban szerepelnek, amelyek nem kapcsolódnak a verseny feladatsoraihoz. Az OVB feladatainak ellátásához az NSZT IKON Szakosztály számos tagjával tagjaival bővíti létszámát.

Az OVB és vezetőinek címe:

NJSzT OVB,
   Tel.: (1) 472-2730
   E-cím: logo@inf.elte.hu, titkárság: logo@inf.elte.hu
Zsakó László, ELTE IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszék
   Tel.: (1) 372-2500/8468
   E-cím: Zsako@caesar.elte.hu

Az OVB tagjai:

Abonyi-Tóth Andor ELTE IK MOT Abonyita@inf.elte.hu
Bernát Péter ELTE IK MOT bernatp@inf.elte.hu
Daiki Tennó ELTE IK MOT DT@inf.elte.hu
Bakonyi Viktória ELTE IK MOT HBV@inf.elte.hu
Zsakó László ELTE IK MOT zsako@caesar.elte.hu

Praktikus tudnivalók

Fontos "részletkérdések"

Az RVB-k és az OVB képviselői megállapodtak abban, hogy a regionális és az országos fordulóban a versenyzők azonosító kódot kapnak, amely a versenyzők feladatmegoldásait azonosítja. A versenyzőket azonosító kód két vagy három betűje a régió jele, két számjegye pedig a versenyző sorszáma. Pl. VE37 a 37-es jelű Veszprém megyei versenyzőt azonosítja. A kód nem titkos, a részletes értékelési útmutató lehetővé teszi az objektív értékelést.

A versenyzőket figyelmeztetni kell arra, hogy a programszöveget rendszeresen (15-30 percenként) mentsék.

A megoldásprogramoknak a feladatspecifikációhoz pontosan kell igazodnia: a bemenő paraméterek nem térhetnek el a feladatban rögzítettektől sem formai, sem sorrendi és - természetesen - tartalmi szempontból sem; ugyanez vonatkozik a megjelenítendő eredményekre is. A paraméterek helyességét nem kell ellenőrizni, azok mindig korrektek.

Az RVB a beküldésre alkalmas megoldásokat tömöríti, és továbbítja az OVB-nek. A tömörített állomány neve a versenyző azonosítója legyen, pl. VE37.ZIP. Ezzel együtt kell beküldeni a kísérő dokumentumokat (pl. a versenyzők adatait és eredményeit tartalmazó, "szabványosított" szerkezetű adatbázist, összesítést a régió versenyzőiről).

Az installált programnyelvi rendszernek az összes helyszínen mind a versenyek, mind az értékelés ideje alatt azonosaknak kell lenniük.

Támogatóink

A verseny költségeit az alábbi forrásokból fedezzük: az NJSzT rendezvényeinek bevételeiből, valamint a Nemzeti tehetség Program támogatásából.

Az Országos Grafikus Programozási Verseny országos győztesei

1998.
3-8. osztályosok: Zséger Ádám
Siska Ádám
Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
1999.
3-5. osztályosok: Acsai Péter Petőfi Sándor Általános Iskola, Nagykőrös
6-8. osztályosok: Szabó Dávid
Farkas Tamás
Hammerl László
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg
Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr
Darus utcai Általános Iskola, Budapest
2000.
3-5. osztályosok: Králik Barnabás
Fekete Jonatán
Halász Csaba
Szent Orsolya Iskola, Sopron
Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola, Győr
Kondor Béla Általános Iskola, Budapest
6-8. osztályosok: Huszár Ferenc Bolyai János Gimnázium, Ócsa
2001.
3-5. osztályosok: Nagy Gergely
Zentai Ármin
Váci u 43. Ének-zenei Általános Iskola, Budapest
Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest
6-8. osztályosok: Tassy Gergely Veres Péter Gimnázium, Budapest
2002.
3-5. osztályosok: Karácsony Gábor Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény
6-8. osztályosok: Nikházy László
Zovits Ádám
Pifkó Zsuzsanna
Acsai Péter
Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr
Bárdos László Gimnázium, Tatabánya
Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi
Petőfi Sándor Általános Iskola, Nagykőrös
9-10. osztályosok: Kőszegi Judit
Váradi Zsolt Gyula
Bácsi Ádám
Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét
Katona József Gimnázium, Kecskemét
2003.
5-6. osztályosok: Gévay Gábor Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Szeged
7-8. osztályosok: Nagy Gergely
Ábrahám Gergő
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti
9-10. osztályosok: Tassy Gergely
Jobbágy László
Veres Péter Gimnázium, Budapest
Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
2004.
5-6. osztályosok: Éles András Kinizsi Pál Általános Iskola, Debrecen
7-8. osztályosok: Fehér András
Hoffmann Tamás
Nagy Gergely
Varga Iván
Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd
Általános Iskola, Budapest
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola, Szombathely
9-10. osztályosok: Izsó Benedek
Jobbágy László
Veres Péter Gimnázium, Budapest
Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
2005.
5-6. osztályosok: Sebők Márton
Rácz Zsolt
Kazinczy Ferenc Kertvárosi Általános Iskola, Kazincbarcika
Arany János Általános Iskola, Kisújszállás
7-8. osztályosok: Radnai Ágnes
Szendrei Péter
Grósz Dániel
Tóth Sándor Ádám
Veres Péter Gimnázium, Budapest
Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium, Budapest
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
9-10. osztályosok: Fehér András Garay János Gimnázium, Szekszárd
2006.
5-6. osztályosok: Weisz Gellért Németh László Gimnázium, Budapest
7-8. osztályosok: Hegedűs Tamás Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
9-10. osztályosok: Eisenberger András Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
2007.
5-6. osztályosok: Weisz Gellért
Palasik Róbert
Németh László Gimnázium, Budapest
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
7-8. osztályosok: Erdős Gergely
Weisz Ágoston
Sebők Márton
Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
Németh László Gimnázium, Budapest
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
9-10. osztályosok: Szűcs Gergely Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
2008.
5-6. osztályosok: Horváth Patrik Kertvárosi Általános Iskola, Zalaegerszeg
7-8. osztályosok: Erdős Gergely
Weisz Gellért
Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
9-10. osztályosok: Éles András
Kiss Judit
Erdélyi Soma
Henczi Tamás
Pálinkás István
Weisz Ágoston
Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
Bárdos László Gimnázium, Tatabánya
Széchenyi István Gimnázium, Sopron
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg
Gépészeti és Számítástechnikai SzKI, Békéscsaba
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
2009.
5-6. osztályosok: Almási Péter Arany János Gyakorló Általános Iskola, Debrecen
7-8. osztályosok: Weisz Gellért Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
9-10. osztályosok: Sebők Márton
Lipécz Ádám
Kiss László
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
2010.
5-6. osztályosok: Erdős Márton Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
7-8. osztályosok: Borsik Gábor Arany János Általános Iskola, Gyöngyös
9-10. osztályosok: Erdős Gergely Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
2011.
5-6. osztályosok: Németh Gábor
Lencsés Ádám
Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
Általános és Művészeti Iskola, Tiszaújváros
7-8. osztályosok: Erdős Márton Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
9-10. osztályosok: Lipták Bence Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
2012.
5-6. osztályosok: Vankó Milena Virányos Általános Iskola, Budapest
7-8. osztályosok: Erdős Márton Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
9-10. osztályosok: Csutorás Robin Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger
2013.
5-6. osztályosok: Barnóth Gábor Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Debrecen
7-8. osztályosok: Alexy Marcell Juhász Gyula Általános Iskola, Vác
9-10. osztályosok: Hornák Bence
Gál Kristóf
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
Apáczai Csere János Gimnázium, Budapest
2014.
5-6. osztályosok: Szünder Barna Ferenc Eötvös József Általános Iskola, Csurgó
7-8. osztályosok: Horváth Botond István Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ, Győr
9-10. osztályosok: Erdős Márton Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
2015.
5-6. osztályosok: Biczó Benedek Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr
7-8. osztályosok: Nagyváradi Balázs Veres Péter Gimnázium, Budapest
9-10. osztályosok: Lencsés Ádám Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
2016.
5-6. osztályosok: Bender Balázs
Gábor Dávid
Áldás utcai Általános Iskola, Budapest
Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, Kapuvár
7-8. osztályosok: Szünder Barna Ferenc Eötvös József Általános Iskola, Csurgó
9-12. osztályosok: Mészáros Péter Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
2017.
5-6. osztályosok: Székely Milán Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
7-8. osztályosok: Horcsin Bálint Németh László Gimnázium, Budapest
9-12. osztályosok: Leitner Csaba Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
2018.
5-6. osztályosok: Dancsák Dénes Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
7-8. osztályosok: Blázsik Árpád
Makrai-Kis Balázs
Székely Milán
Tatai Ottó
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
DRK-Dóczy Gimnázium, Debrecen
9-12. osztályosok: Horcsin Bálint Németh László Gimnázium, Budapest
2019.
5-6. osztályosok: Zétényi Áron Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
7-8. osztályosok: Németh Márton Tamás Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
9-12. osztályosok: Horcsin Bálint Németh László Gimnázium, Budapest
2020.
A járványhelyzet miatt országos döntőt nem rendeztünk
2021.
5-6. osztályosok: Menyhért Bence
Pallanek Péter
Francsics Tamás
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Debrecen
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, Szentendre
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár
7-8. osztályosok: Dózsa-Kovács Leonárd
Fucskár Emil
Fülöp Máté
Suszter Bálint
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
Németh László Gimnázium, Budapest
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
Bókay Árpád Általános Iskola, Budapest
9-12. osztályosok: Horcsin Bálint Németh László Gimnázium, Budapest
2022.
5-6. osztályosok: Páll Tamás NyE Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium Nyíregyháza
7-8. osztályosok: Miszori Gergő Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
9-12. osztályosok: Patard Máté Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
2023.
5-6. osztályosok: Ecsédi Tamás Kossuth Lajos Általános Iskola, Veszprém
7-8. osztályosok: Pallanek Péter
Sofró Dániel
Sógor-Jász Soma
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, Szentendre
Bókay Árpád Általános Iskola. Budapest
Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
9-12. osztályosok: Biborka Bernadett
Csáki Botond Benjámin
Falucskai András
Fülöp Máté
Galambos Péter
Gondor Bendegúz
Puskás Szilvia
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium. Budapest
Vajda János Gimnázium, Keszthely
Vajda János Gimnázium, Keszthely
Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Csongrád

ugrás a lap tetejére