Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Tehetséggondozás az informatikában - Táblázatkezelés / Helyettesítő karakterek használata

Tanulási útmutató

Összefoglalás

1. A keresés és csere ablakban ☑

2. Függvények feltételt megadó argumentumában ☑

3. Cella tartalmát vizsgáló, IGAZ/HAMIS értéket visszaadó képletben ☐

4. Feltételes formázásnál ☐

5. Szűrők feltételében ☑

6. A helyettesítő karakterek hagyományos karakterként történő használata

Helyettesítő karakterek használata

A Word keresés és csere funkciója révén, gondolom, mindenkinek egyértelmű, mik is azok a helyettesítő karakterek: a * azt jelenti, hogy "tetszőleges számú tetszőleges karakter", míg a ? jelentése "egy darab tetszőleges karakter".

Ezeket Excelben is használhatjuk, méghozzá nem csak a keresés és csere ablakban. Sajnos azonban, mutat egy kis következetlenséget, hogy pontosan hol használható és hol nem, ezért gondoltam, hogy összeszedem pár mondatban a tapasztalataimat.

A példákat a Nemes 2010-2011-es évad 5. feladatából merítettem, ahol ki kell emelni a táblázat azon sorait, ahol a C oszlopban szerepel az "országgyűlés" szó.

A kép (nagyobb változata) külön ablakban is megtekinthető.Képernyőkép a táblázatról.61_full.jpg61. ábra: Az 1848.xlsx tartalma: a szabadságharc eseményei.

1. A keresés és csere ablakában ☑

A helyettesítő karakterek a Word ugyanezen funkciója szerint Excelben is használhatóak. Például, végigellenőrizhetjük az összes "országgyűlés" szót akkor is, ha néhol az ékezetek nélkül lett megadva (orsz?ggy?l?s).

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. Függvények feltételt megadó argumentumában ☑

A helyettesítő karakterek itt is használhatóak. Például ha szeretnénk megszámolni az "országgyűlés" kifejezést tartalmazó cellákat egy oszlopban, akkor használható a következő képlet:
=DARABTELI(C2:C330;"*országgyűlés*")

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. Cella tartalmát vizsgáló, IGAZ/HAMIS értéket visszaadó képletben ☐

Itt már sajnos nem használhatóak a helyettesítő karakterek. A következő képlet csak akkor ad IGAZ értéket, ha a cella tartalma pontosan "*országgyűlés*":
=C2="*országgyűlés*"

Hasonlóan rossz a helyzet HA() függvény esetén is:
=HA(C2="*országgyűlés*";"talált";"nincs")

A probléma áthidalható szövegkezelő függvénnyel, pl. SZÖVEG.KERES()-sel, de mivel az #ÉRTÉK! hibaüzenetet ad vissza, amennyiben nem talál egyezést, további kiegészítésre is szükség van:
=SZÁM(SZÖVEG.KERES("országgyűlés";C2))

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. Feltételes formázásnál ☐

Az előbbi megállapítás után talán mindenki sejtette, hogy helyettesítő karakterek feltételes formázásnál sem használhatóak. Ha az "országgyűlés" kifejezést tartalmazó cellákat szeretnénk például sárga hátterűre színezni, a következő kifejezés nem fog működni:
=$C2="*országgyűlés*"

Ehelyett, akárcsak az előbb, szövegkezelő függvénnyel tudjuk kiváltani a helyettesítő karakterek használatát:
=SZÁM(SZÖVEG.KERES("országgyűlés";$C2))

Megjegyzés

Furcsa módon, feltételes formázásnál működik a következő képlet is:
=SZÖVEG.KERES("országgyűlés";$C2)<HOSSZ($C2)

Ez azonban elvi hibás, hiszen amennyiben az adott cella nem tartalmazza az "országgyűlés" szót, az eredmény #ÉRTÉK! lesz, nem pedig HAMIS.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. Szűrők feltételében ☑

Szűrők esetén szerencsénk van: nem kell szövegkezeléssel foglalkoznunk, ugyanis nyugodtan használhatjuk a helyettesítő karaktereket.

Autoszűrő esetén, ennél a konkrét példánál éppenséggel nincs sok értelme használni őket, hiszen a szövegszűrők közt megtalálható a tartalmazza opció is, mellyel pont ez a feladat oldható meg. Azonban ha például nem lennénk biztosak abban, hogy mindegyik "országgyűlés" szó ékezettel lett írva, akkor a következő szűrés eredménye egy olyan lista lenne, melynek megfelelő oszlopában az "országgyűlés" szó ékezethiányos változatai is szerepelnének:

A kép (nagyobb változata) külön ablakban is megtekinthető.A megadott feltétel: tartalmaz + &#34;orsz?ggy?l?s&#34;.62_full.jpg62. ábra: Helyettesítő karakterek használata autoszűrőben.

Irányított szűrő esetén így néz ki a kritériumtábla, amennyiben az "országgyűlés" kifejezéseket tartalmazó rekordokat akarjuk kilistázni:

A megadott kritériumtábla: &#34;Esemény&#34; + &#34;*országgyűlés*&#34;.63. ábra: Helyettesítő karakterek használata irányított szűrő szűrőtartományában.

Vissza a tartalomjegyzékhez

6. A helyettesítő karakterek hagyományos karakterként történő használata

Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a ~ karakter használata is: ha tényleg *, illetve ? karaktereket akarunk használni, akkor ezeket a ~ karakterrel óvhatjuk meg attól, hogy helyettesítő karakterként értelmezze őket az Excel. A pontosan "*országgyűlés*" kifejezéssel megegyező eseményű sorok kiszűréséhez a következő feltételt kell megadni:

A megadott kritériumtábla: &#34;Esemény&#34; + &#34;~*országgyűlés~*&#34;.64. ábra: A *-karakter használata irányított szűrő szűrőtartományában.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.
Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült