A rendezvénysorozatról általában

A gyorsan népszerűvé váló IOI láttán a román és a magyar delegáció 1993-ban felvetette, hogy meg kellene rendezni a közép-európai országok hasonló versenyét (a románok már évek óta szervezték a Balkán-országok informatikai diákolimpiáját), és Románia 1994-re meg is hívta Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia csapatait. (Más regionális olimpiákat is rendeznek: pl. Balti olimpia, Arab olimpia, Ibero-amerikai olimpia, Dél-Kelet Ázsiai olimpia, …)

A Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát (Central-European Olympiad in Informatics, CEOI) hivatalosan nyolc közép-európai ország kezdeményezte 1994-ben a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián (IOI) szereplők közvetlen utánpótlásának versenyeztetésére, ahol minden or-szágot legfeljebb 4 versenyző képvisel. 2011-től kezdődően a rendező ország hivatalosan is 2 csapatot indíthat.

Ausztria nem vállalta a rendezést. Németország később csatlakozott az alapítók köréhez, emiatt 2003-ban rendezett először olimpiát.

A CEOI országok: Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia. A verseny rendszeres meghívottjai további Közép-Európai országok: Ausztria (2017 óta), Olaszország (2017 óta), Svájc (2009 óta). Meghívottként a rendezők újabb or-szágokat hívhatnak meg, melyekkel szorosabb szakmai kapcsolatuk van.

Néhány évben részt vettek a versenyen Európán kívüli országok is, jellemzően olyan csapatukkal, akik IOI-n vettek volna részt, de valamilyen ok miatt az adott évben az IOI-ra nem tudtak elutazni.

ugrás a lap tetejére

A verseny szakmai jellemzése

Az informatikai diákolimpián a 8 közép-európai ország (CEOI-országok) csapatai, valamint a rendező ország által meghívott országok csapatai vehetnek részt. A csapatnak legfeljebb 4 tagja lehet, akik 19 évnél nem idősebbek az olimpia megrendezésének évében, és az előző tanévben még iskolába jártak. A rendező ország versenyen kívül még egy csapatot indíthat.

Mivel az olimpiát az IOI-n résztvevő csapatok utánpótlására találtuk ki, ezért több ország (köztük Magyarország is) az IOI-s csapatnál legalább 1 évvel fiatalabbakból áll. Mivel ez csak ajánlás és nem kötelező szabály, ezért azok az országok, ahol politikai kérdés a minél több aranyérem szerzése, a CEOI-n is lényegében az IOI-s (a többieknél idősebb, tapasztaltabb) csapatukat indítják.

Érmet a hagyományoknak megfelelően a versenyzők kb. 50%-a kap, melyek közül a háromféle érmes aránya 1:2:3.

A versenyt az IOI mintájára szervezik, azaz mind lebonyolításában, mind feladatai jellegében azonos vele.

Az olimpia hivatalos nyelv az angol. A versenyzők a megoldandó feladatok szövegét az angol mellett anyanyelvükön is megkapják. A fordítás a verseny előtti éjszakán a csapatvezetők és helyetteseik feladata.

A hagyományos versennyel párhuzamosan néhány éve Internetes verseny is zajlik, melynek nyelve az angol. Az Internetes versenyről külön eredménylista készül, más díjazás itt nincs.

A verseny 2 napján a versenyzők 3-3 feladatot oldanak meg. Ehhez a Tudományos Bizottságnak 10-12 feladatjavaslatot kell kidolgoznia. A verseny mindkét napján a TB 3 feladatja-vaslatot terjeszt a Csapatvezetők tanácsa elé, egyenként. Ha a tanács valamelyik feladatjavaslatot nem fogadja el, akkor helyette a TB vezetője újabbat javasol (a kihagyotthoz hasonló típusút). A csapatvezetők a feladatok elfogadása után a feladatok szövegéhez írásbeli pontosítást fűzhetnek, amelynek elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt.

A feladatok algoritmikus jellegűek, nem tartalmaznak semmiféle nyelvi vagy gépi specialitást (például grafikát). A feladatok megoldásához általában elégséges egy egyszerű módszer ismerete (például visszalépéses keresés), egyes tesztesetekre azonban ez nem eredményez mindig kivárható idejű megoldást. Az „igazi” megoldáshoz valamilyen algoritmikus ötletre van szükség.

A feladatok kétféle fő típusba sorolhatók:

 • A bemeneti állományban található tesztadatsor, s az erre kapott eredménysorozatot a kimeneti állományba kell írni. (Egy állomány egy teszt, a bemenet több ál-lományból is állhat.)
 • A program párbeszédet folytat felhasználójával, a bemenet és a kimenet e párbeszéd közben keletkezik, a párbeszédet egy a versenyző programjához fordított könyvtár biztosítja.

ugrás a lap tetejére

A verseny résztvevői

A diákolimpián résztvevő magyar versenyzőket az Informatika OKTV programozás kategóriája első 15-25 helyezett közötti tizenegyedik és Nemes Tihamér OITV progra¬mozás kategóriája első 10-15 kilenc-tizedik osztályos tanulója közül válogatjuk ki, egy hatfordulós válogatóversenyen, melyet az Országos Versenybizottság rendez, fordulónként egyre kevesebb versenyző részvételével. A 2002/2003-as tanévtől a válogatóverseny résztvevője az Izsák Imre Gyula matematika-fizika-számítástechnika verseny (rendezője a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) győztese is.

A diákolimpiai csapat vezetőit minden évben a Nemes Tihamér OKSzTV szervezésében legtöbbet dolgozó tanárok közül jelöljük ki. Az elmúlt években Horváth Gyula (SZTE) és Zsakó László (ELTE) voltak a magyar csapat vezetői, vezetőhelyettesei (s ebből következően a General Assembly tagjai) - kivéve amikor a hazai diákolimpiák szervezőmunkája miatt ezt a szerepet nem tölthették be.

ugrás a lap tetejére

Az olimpiák rendezői

Az olimpia rendezése nagyjából az első körben lezajlott sorrendben jut az egyes országokra. Magyarországra legközelebb várhatóan 2029-ben kerül újra sor.

Eddig a következő országok voltak, illetve lesznek a CEOI házigazdái:

Időpont Helyszín O M V
1994. május 27-31. Románia, Kolozsvár 7 1 28
1995. május 29 - június 3. Magyarország, Szeged 11 1 44
1996. október 9-13. Szlovákia, Pozsony 7 - 28
1997. július 17-24. Lengyelország, Nowy Sacz 14 - 54
1998. május 20-27. Horvátország, Zadar 9 2 44
1999. szeptember 2-9. Csehország, Brno 10 2 48
2000. augusztus 24-31. Románia, Kolozsvár 11 2 52
2001. augusztus 10-17. Magyarország, Zalaegerszeg 13 1 53
2002. június 30 - július 6. Szlovákia, Kassa 9 1 41
2003. július 5-12. Németország, Münster 11 1 49
2004. július 13-17. Lengyelország, Rzeszow 8 2 40
2005. július 28 - augusztus 4. Magyarország, Sárospatak 12 1 52
Horvátország, Vrsar 2006. július 1-8. 7 2 36
Csehország, Brno 2007. július 1-7. 7 2 34
Németország, Drezda 2008. július 6-12. 8 1 36
Románia, Marosvásárhely 2009. július 8-14. 11 3 57
Szlovákia, Kassa 2010. július 12-19. 9 1 40
Lengyelország, Gdynia 2011. július 7-12. 9 1 39
2012. július 7-13. Magyarország, Tata 13 1 52
2013. október 13-19. Horvátország, Primosten 10 - 38
2014. június 18-24. Németország, Jena 10 - 40
2015. június 29 - július 4. Csehország, Brno 11 - 44
2016. július 18-23. Románia, Karácsonkő 13 - 52
2017. július 10-15. Szlovénia, Ljubljana 15 - 58
2018. július 13-28. Lengyelország, Lengyelország 14 - 55
2019. július 23-29. Szlovákia, Pozsony 14 - 55
2020. augusztus 23-29. Magyarország, Nagykanizsa 14 - 55
2021. szeptember 1-5. Horvátország, Zágráb 12 - 48
2022. július 24-30. Horvátország, Varasd 13 - 52
2023. augusztus 13-19. Németország, Magdeburg 12 - 48

A következő években az alábbi országok rendeznek informatikai diákolimpiát:

 • 2024. Csehország
 • 2025. Románia
 • 2026. Szlovénia
 • 2027. Lengyelország
 • 2028. Szlovákia
 • 2029. Magyarország

1995-ben Szegeden a Ságvári Endre Gimnázium és a JATE társszervezésével, 2001-ben Zalaegerszegen a Zrínyi Miklós Gimnázium társszervezésével, 2005-ben Sárospatakon az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium társszervezésével, 2012-ben Tatán az Eötvös József Gimnázium és Kollégium társszervezésével, 2020-ban pedig Nagykanizsán a Batthány Lajos Gimnázium társszervezésével rendezte a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tehetséggondozási Szakosztálya, az ELTE Informatikai karával együttműködve, a magyarországi diákolimpiákat. Az olimpiák helyszínéül az NJSZT mindig egy kisebb magyarországi város egy neves középiskoláját választja, esetenként több jelentkező közül.

Az első négy rendezvényhez az oktatásért felelős minisztérium (Oktatási Minisztérium, illetve Emberi Erőforrások Minisztériuma) nagyarányú támogatását kaptuk meg. A 2005-ös CEOI-t az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a MEH Elektronikus Kormányzat Központ is jelentősen támogatta. A 2020-as CEOI főtámogatója az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Magyarország legközelebb várhatóan 2029-ben rendez Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát.

ugrás a lap tetejére

A diákolimpia lebonyolítása és szervezetei

A CEOI lebonyolításának menete megegyezik az IOI lebonyolításával, az IOI-hoz hasonlóan 7 napra osztják el a programokat (egyes esetekben 6 napra).

 • 1. nap: A csapatok érkezése, a versenyszabályok elfogadása.
 • 2. nap: Ismerkedés a számítógépekkel, városnézés és nyitóünnepség, az első versenynap feladatainak kiválasztása és fordítása.
 • 3. nap: Első versenynap, a versenyzők megoldásának értékelése, észrevételek az értékeléssel kapcsolatban.
 • 4. nap: Pihenő nap, a második versenynap feladatainak kiválasztása és fordítása..
 • 5. nap: Második versenynap, a versenyzők megoldásának értékelése, észrevételek az értékeléssel kapcsolatban, végső értékelés, döntés az érmesek számáról, a következő olimpiák helyszíneinek kijelölése.
 • 6. nap: Kirándulás, záróünnepség, díjátadás.
 • 7. nap: A csapatok elutazása.

Az olimpiák lebonyolítására nemzetközi, valamint a rendező ország által összeállított szervezeteket hoztak létre:

General assembly

A csapatvezetők (és helyetteseik) tanácsa. Hivatalos nyelve az angol.

Feladatai:

 • 1. nap: az adott évi versenyszabályzat megvitatása, elfogadása.
 • 2. nap: a versenyszabályzat anyanyelvre fordítása, ismertetése a versenyzőkkel; a versenygépek, a versenykörnyezet kipróbálása a versenyzőkkel együtt; a versenyfeladatok kiválasztása, megfogalmazása, majd hajnalig tartó fordítása a versenyzők anyanyelvére
 • 3. nap (1. versenynap): a versenyzők kérdéseinek angolra fordítása; a versenyzők értékelésének ellenőrzése, ha kell, akkor egyeztetése; az értékelési problémák megbeszélése, szükség esetén döntések
 • 4. nap: a versenyfeladatok kiválasztása, megfogalmazása, majd hajnalig tartó fordítása a versenyzők anyanyelvére
 • 5. nap (2. versenynap): a versenyzők kérdéseinek angolra fordítása; a versenyzők értékelésének ellenőrzése, ha kell, akkor egyeztetése; az értékelési problémák megbeszélése, szükség esetén döntések döntés az érmesek számáról, éremhatárokról; döntés a következő év olimpiai helyszínéről; választás az olimpia testületeibe.

A hazai összeállítású bizottságok létszáma a résztvevők számához mérten arányosan kisebb, mint a megfelelő IOI-s bizottságoké.

National Committee (Organizing Committee)

A rendező ország által összeállított szervező bizottság, feladata az olimpia lebonyolítása, létszáma 8-12 fő, továbbá mintegy 20-30 középiskolás és egyetemista diák.

Scientific Committee

A rendező ország szakembereiből felállított szakmai bizottság, létszáma 4-6 fő, feladata a verseny feladatainak és értékelő rendszerének előállítása, mintamegoldások készítése, a feladatok szakmai bemutatása, a versenyzők megoldásainak értékelése.

Editorial Board

A rendező ország szakembereiből felállított bizottság, létszáma 6-10 fő, feladata az olimpia kiadványainak (ismertetők, napi újságok, web-lap, elektronikus hirdetőtáblák, ...) előállítása.

Technical Committee

A rendező ország szakembereiből felállított bizottság, létszáma 4-6 fő, feladata az olimpián használt mintegy 100 számítógép üzembe állítása, folyamatos üzemeltetése.

Az olimpia nemzetközi szervezetei hasonlóak az IOI szervezeteihez, két különbséggel.

International Committee

Az olimpiai mozgalom fő irányító testülete. 7 tagja között csak az olimpiát alapító országok (ún. CEOI országok) képviselői vannak. Elnökét az adott évben olimpiát szervező ország adja.

Magyarországnak emiatt mindig van egy vagy két képviselője ebben a szervezetben: az elmúlt években ilyen szerepet töltött be Bende Imre (ELTE), Erdősné Németh Ágnes (ELTE, Batthyány Lajos Gimnázium), Gulyás László (ELTE), Hanák Péter (BME), Horváth Győző (ELTE), Horváth Gyula (SZTE-ELTE), Menyhárt László (ELTE), Németh Zsolt (ELTE), Nikházy László (ELTE), Visnovitz Márton (ELTE) és Zsakó László (ELTE).

International Scientific Committee

Ezt a bizottságot a CEOI országok nem hozták létre. Az eddigi tapasztalatok alapján a nemzeti tudományos bizottságok magas színvonalú munkával jórészt egyenletes nehézségű versenyt alakítottak ki. Emiatt az International Committee úgy döntött, hogy a szakmai munkát felügyelő szervezetre nincs szükség.

ugrás a lap tetejére

A verseny résztvevői

A diákolimpián résztvevő magyar versenyzőket az Informatika OKTV programozás kategóriája első 15-25 helyezett közötti tizenegyedik és Nemes Tihamér NPV programozás kategóriája első 10-15 kilenc-tizedik osztályos tanulója közül válogatjuk ki, egy hatfordulós válogatóversenyen, melyet az Országos Versenybizottság rendez, fordulónként egyre kevesebb versenyző részvételével. A 2002/2003-as tanévtől a válogatóverseny résztvevője az Izsák Imre Gyula matematika-fizika-számítástechnika verseny (rendezője a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) győztese is.

A diákolimpiai csapat vezetőit minden évben a Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny szervezésében legtöbbet dolgozó tanárok közül jelöljük ki.

ugrás a lap tetejére

Eddigi eredményeink

A diákolimpia magyar résztvevői 9-11. osztályos középiskolai tanulók. Emiatt minden évben a magyar csapat tagjai az egyik legfiatalabbak ezen a versenyen (Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan). A ver¬seny ezért kiválóan alkalmas tapasztalatszerzésre: bár nem jogosít az IOI-n való részvételre, de az itt ered¬ményesen szereplők a következő években kiemelkedő eredményt érnek el az IOI-n.

1. Lengyelország 42 957
2. Románia 41 024
3. Horvátország 32 514
4. Szlovákia 28 055
5. Magyarország 26 678
6. Németország 23 634
7. Csehország 18 657
8. Szlovénia 10 866

Az eddigi olimpiák összesített pontszámaiból állítható össze a mellékelt táblázat (vastagon kiemelve a hivatalos CEOI országok eredményei). Ebben Magyarország igen előkelő helyen szerepel, de az utóbbi években nagyon jelentős Horvátország előrelépése, így az első három ország kiemelkedő, a következő két-három (benne Magyarországgal) sorrendje váltakozó.

Az eddigi 28 diákolimpián a magyar csapat 2 arany-, 21 ezüst- és 45 bronzérmet szerzett. 1998-ban, 2019-ben és 2022-ben az összes versenyzőnk érmes eredményt ért el. 2019-ben Tóth Balázs a verseny abszolút győztese lett.

2024. Csehország (Brno)

1. (arany):Molnár István Ádám Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
5. (arany):Görömbey Tamás Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
7. (ezüst):Czanik Pál Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
20. (bronz):Szilágyi Balázs Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

2023. Németország (Magdeburg)

10. (ezüst):Molnár István Ádám Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
12. (ezüst):Tarján Bernát Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
27.:Czanik Pál Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
30.:Fülöp Máté Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

2022. Horvátország (Varasd)

10. (ezüst):Molnár István Ádám Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
12. (ezüst):Németh Márton Tamás Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
14. (ezüst):Máté Lőrinc Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
20. (bronz):Czanik Pál Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2021. Horvátország (Zágráb, online)

9. (ezüst):Németh Márton Tamás Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
31.:Viczián András Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest
36.:Máté Lőrinc Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
47.:Gábor Dávid Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Kapuvár

2020. Magyarország (Nagykanizsa)

14. (ezüst):Tóth Gellért Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
25. (bronz):Szabó Kornél György Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
28. (bronz):Szente Péter Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
33.:Varga Péter Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
36.:Bukva Dávid Bertalan Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
40.:Horcsin Bálint Németh László Gimnázium, Budapest
44.:Németh Márton Tamás Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
52.:Székely Milán Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest

2019. Szlovákia (Pozsony)

1. (arany):Tóth Balázs Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
19. (bronz):Molnár BálintFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
20. (bronz):Noszály Áron Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
22. (bronz):Nagy Nándor Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2018. Lengyelország (Varsó)

19. (bronz):Nagy Nándor Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
21. (bronz):Tóth Balázs Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
22. (bronz):Gyimesi PéterVeres Péter Gimnázium, Budapest
40.:Noszály ÁronFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2017. Szlovénia (Ljubljana)

20. (bronz):Busa MátéBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
21. (bronz):Gáspár AttilaFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
28. (bronz):Janzer Orsolya LiliFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
33.:Noszály ÁronFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2016. Románia (Karácsonkő)

3. (ezüst):Gáspár AttilaFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
9. (ezüst):Mernyei PéterRadnóti Miklós Gimnázium, Budapest
32.:Molnár-Sáska ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
42.:Alexy MarcellFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2015. Csehország (Brno)

11. (ezüst):Erdős MártonBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
26.:Radnai LászlóVeres Péter Gimnázium, Budapest
28.:Alexy MarcellFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
36.:Zarándy ÁlmosFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2014. Németország (Jena)

14. (bronz):Weisz AmbrusFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
19. (bronz):Zarándy ÁlmosFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
29.:Erdős MártonBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
30.:Székely SzilveszterNeumann János Középiskola, Eger

2013. Horvátország (Primosten)

12. (bronz):Székely SzilveszterNeumann János Középiskola, Eger
13. (bronz):Nagy VendelFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
27.:Somogyvári KristófSágvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged
36.:Weisz AmbrusFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2012. Magyarország (Tata)

9. (ezüst):Mezei BalázsFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
17. (bronz):Adrián PatrikBaross Gábor Szakképző Intézet, Debrecen
22. (bronz):Weisz GellértFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
23. (bronz):Kovács Gábor FerencÁrpád Gimnázium, Tatabánya
24. (bronz):Havasi MártonFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
33.:Leitereg AndrásVeres Péter Gimnázium, Budapest
40.:Nagy VendelFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
51.:Erdős GergelyBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

2011. Lengyelország (Gdynia)

20. (bronz):Szenczi ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
21. (bronz):Weisz GellértFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
32.:Nagy VendelFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
33.:Mezei Balázs FerencFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2010. Szlovákia (Kassa)

20. (bronz):Palincza RichárdBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
22.:Weisz ÁgostonFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
32.:Adrián PatrikFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
33.:Szenczi ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2009. Románia (Marosvásárhely)

16. (bronz):Wagner ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
17. (bronz):Mészáros AndrásRévai Miklós Gimnázium, Győr
20. (bronz):Turi ZsoltNeumann János Szakközépiskola, Budapest
21.:Dankovics AttilaVeres Péter Gimnázium, Budapest

2008. Németország (Drezda)

10. (bronz):Danka MiklósAndrás Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
14. (bronz):Danner GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged
26.:Turi ZsoltNeumann János Szakközépiskola, Budapest
30.:Mészáros AndrásRévai Miklós Gimnázium, Győr

2007. Csehország (Brno)

3. (ezüst):Eisenberger AndrásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
13. (bronz):Nagy GergelyFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
18.:Szalkai BalázsLovassy László Gimnázium, Veszprém
23.:Peregi TamásBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

2006. Horvátország (Vrsar)

12. (bronz):Szalkai BalázsLovassy László Gimnázium, Veszprém
18.:Eisenberger AndrásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
20.:Vincze JánosFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
26.:Danner GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged

2005. Magyarország (Sárospatak)

11. (ezüst):Ludányi ÁkosNeumann János Középiskola, Eger
15. (bronz):Vincze JánosFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
20. (bronz):Acsai PéterArany János Gimnázium, Nagykőrös
31.:Jobbágy LászlóÁrpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
33.:Kormányos BalázsRadnóti Miklós Gimnázium, Szeged
34.:Kőszegi JuditÁrpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
37.:Leskó DánielÁrpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
40.:Jancsó SándorÁrpád Vezér Gimnázium, Sárospatak

2004. Lengyelország (Rzeszow)

13. (bronz):Tassy GergelyVeres Péter Gimnázium, Budapest
15. (bronz):Kormányos BalázsRadnóti Miklós Gimnázium, Szeged
18.:Ludányi ÁkosNeumann János Középiskola, Eger
18.:Stippinger MarcellSzéchenyi István Gimnázium, Sopron

2003. Németország (Münster)

18. (bronz):Hubai TamásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
23. (bronz):Kocsis IstvánFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
36.:Láda ÁkosRadnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi
41.:Stippinger MarcellSzéchenyi István Gimnázium, Sopron

2002. Szlovákia (Kassa)

10 (bronz).:Pelládi GáborFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
22.:Simkó GáborNagy Lajos Gimnázium, Szombathely
26.:Bergmann GáborBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
33.:Fehér TamásNeumann János Szakközépiskola, Eger

2001. Magyarország (Zalaegerszeg)

8. (ezüst).:Pallos PéterFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
21. (bronz).:Hargitai GáborBolyai János Gimnázium, Ócsa
23. (bronz).:Borosán PéterZrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
28.:Pszota ZsoltBoronkay György Szakközépiskola, Vác
32.:Novák ZoltánZrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
33.:Szakál ZoltánZrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
38.:Ekler MártonZrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
42.:Csóka EndreFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2000. Románia (Kolozsvár)

12. (ezüst):Pallos PéterFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
21. (bronz):Gyebnár GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged
28.:Rokob AndrásFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
34.:Novák ÁdámNeumann János Szakközépiskola, Eger

1999. Csehország (Brno)

11. (ezüst):Rokob AndrásFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
22. (bronz):Novák ÁdámNeumann János Szakközépiskola, Eger
29.:Sáfár SzilveszterSágvári Endre Gimnázium, Szeged
36.:Csillag KristófKaracs Ferenc Gimnázium, Püspökladány

1998. Horvátország (Zadar)

8. (ezüst):Förhécz AndrásTeleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár
8. (ezüst):Rokob AndrásFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
11. (bronz):Felföldi ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
16. (bronz):Rácz BalázsVeres Péter Gimnázium, Budapest

1997. Lengyelország (Nowy Sacz)

23. (bronz):Felföldi ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
41.:Végh DávidFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
44.:Marhefka IstvánAvasi Gimnázium, Miskolc
46.:Várkonyi DánielTeleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár

1996. Szlovákia (Pozsony)

16.:Nagy AndrásLeőwey Klára Gimnázium, Pécs
18.:Tóth LászlóFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
24.:Zsila ZsoltNeumann János Szakközépsikola, Budapest
26.:Peller BalázsNeumann János Szakközépsikola, Budapest

1995. Magyarország (Szeged)

10. (ezüst):Lakatos RolandZrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
11. (ezüst):Gosztolya GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged
32.:Kovács Gábor ZsoltLovassy László Gimnázium, Veszprém
35.:Elek RóbertKalmár László Szakközépiskola, Budapest

1994. Románia (Kolozsvár)

3. (arany):Marx DánielSzent István Gimnázium, Budapest
7. (ezüst):Blahut GyörgySzent István Gimnázium, Budapest
13. (bronz):Kovács GáborRadnóti Miklós Gimnázium, Budapest
21.:Pósta ZoltánLeőwey Klára Gimnázium, Budapest

ugrás a lap tetejére

Az olimpiákon részt vett tanulók iskolái

Iskola Város Résztvevők száma
Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 40
Fazekas Mihály Gimnázium Debrecen 10
Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 10
Veres Péter Gimnázium Budapest 9
Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 7
Neumann János Középiskola Eger 7
Ságvári Endre Gimnázium Szeged 5
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Sárospatak 4
Neumann János Szakközépiskola Budapest 4
Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 4
Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest 3
Lovassy László Gimnázium Veszprém 3
Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 3
Óbudai Árpád Gimnázium Budapest 2
Radnóti Miklós Gimnázium Budapest 2
Révai Miklós Gimnázium Győr 2
Széchenyi István Gimnázium Sopron 2
Szent István Gimnázium Budapest 2
Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár 2
Arany János Gimnázium Nagykőrös 1
Árpád Gimnázium Tatabánya 1
Avasi Gimnázium Miskolc 1
Baár-Madas Református Gimnázium Budapest 1
Baross Gábor Szakképző Intézet Debrecen 1
Bolyai János Gimnázium Ócsa 1
Boronkay György Szakközépiskola Vác 1
Kalmár László Szakközépiskola Budapest 1
Karacs Ferenc Gimnázium Püspökladány 1
Leővey Klára Gimnázium Budapest 1
Leőwey Klára Gimnázium Pécs 1
Nagy Lajos Gimnázium Szombathely 1
Németh László Gimnázium Budapest 1
Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium Kapuvár 1
Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi 1
Vajda János Gimnázium Keszthely 1

ugrás a lap tetejére