A rendezvénysorozatról általában

A gyorsan népszerűvé váló IOI láttán a román és a magyar delegáció 1993-ban felvetette, hogy meg kellene rendezni a közép-európai országok hasonló versenyét (a románok már évek óta szervezték a Balkán-országok informatikai diákolimpiáját), és Románia 1994-re meg is hívta Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia csapatait. (Más regionális olimpiákat is rendeznek: pl. Balti olimpia, Arab olimpia, Ibero-amerikai olimpia, Dél-Kelet Ázsiai olimpia, ...)

A Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát (Central-European Olympiad in Informatics, CEOI) hivatalosan nyolc közép-európai ország kezdeményezte 1994-ben a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián (IOI) szereplők közvetlen utánpótlásának versenyeztetésére, ahol minden országot legfeljebb 4 versenyző képvisel. 2011-től kezdődően a rendező ország hivatalosan is 2 csapatot indíthat.

Ausztriát kizárták. Németország később csatlakozott az alapítók köréhez, emiatt 2003-ban rendezett először olimpiát.

A CEOI országok: Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia.

ugrás a lap tetejére

A verseny szakmai jellemzése

Az informatikai diákolimpián a 8 közép-európai ország (CEOI-országok) csapatai, valamint a rendező ország által meghívott országok csapatai vehetnek részt. A csapatnak legfeljebb 4 tagja lehet, akik 19 évnél nem idősebbek az olimpia megrendezésének évében, és az előző tanévben még iskolába jártak. A rendező ország versenyen kívül még egy csapatot indíthat.

Mivel az olimpiát az IOI-n résztvevő csapatok utánpótlására találtuk ki, ezért több ország (köztük Magyarország is) az IOI-s csapatnál legalább 1 évvel fiatalabbakból áll. Mivel ez csak ajánlás és nem kötelező szabály, ezért azok az országok, ahol politikai kérdés a minél több aranyérem szerzése, a CEOI-n is lényegében az IOI-s (a többieknél idősebb, tapasztaltabb) csapatukat indítják.

Érmet a hagyományoknak megfelelően a versenyzők kb. 50%-a kap, melyek közül a háromféle érmes aránya 1:2:3.

A versenyt az IOI mintájára szervezik, azaz mind lebonyolításában, mind feladatai jellegében azonos vele.

Az olimpia hivatalos nyelv az angol. A versenyzők a megoldandó feladatok szövegét az angol mellett anyanyelvükön is megkapják. A fordítás a verseny előtti éjszakán a csapatvezetők és helyetteseik feladata.

A hagyományos versennyel párhuzamosan néhány éve Internetes verseny is zajlik, melynek nyelve az angol. Az Internetes versenyről külön eredménylista készül, más díjazás itt nincs.

A verseny 2 napján a versenyzők 3-3 feladatot oldanak meg. Ehhez a Tudományos Bizottságnak 10-12 feladatjavaslatot kell kidolgoznia. A verseny mindkét napján a TB 3 feladatja-vaslatot terjeszt a Csapatvezetők tanácsa elé, egyenként. Ha a tanács valamelyik feladatjavaslatot nem fogadja el, akkor helyette a TB vezetője újabbat javasol (a kihagyotthoz hasonló típusút). A csapatvezetők a feladatok elfogadása után a feladatok szövegéhez írásbeli pontosítást fűzhetnek, amelynek elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt.

A feladatok algoritmikus jellegűek, nem tartalmaznak semmiféle nyelvi vagy gépi specialitást (például grafikát). A feladatok megoldásához általában elégséges egy egyszerű módszer ismerete (például visszalépéses keresés), egyes tesztesetekre azonban ez nem eredményez mindig kivárható idejű megoldást. Az „igazi” megoldáshoz valamilyen algoritmikus ötletre van szükség.

A feladatok kétféle fő típusba sorolhatók:

 • A bemeneti állományban található tesztadatsor, s az erre kapott eredménysorozatot a kimeneti állományba kell írni. (Egy állomány egy teszt, a bemenet több ál-lományból is állhat.)
 • A program párbeszédet folytat felhasználójával, a bemenet és a kimenet e párbeszéd közben keletkezik, a párbeszédet egy a versenyző programjához fordított könyvtár biztosítja.

ugrás a lap tetejére

A verseny résztvevői

A diákolimpián résztvevő magyar versenyzőket az Informatika OKTV programozás kategóriája első 15-25 helyezett közötti tizenegyedik és Nemes Tihamér OITV progra¬mozás kategóriája első 10-15 kilenc-tizedik osztályos tanulója közül válogatjuk ki, egy hatfordulós válogatóversenyen, melyet az Országos Versenybizottság rendez, fordulónként egyre kevesebb versenyző részvételével. A 2002/2003-as tanévtől a válogatóverseny résztvevője az Izsák Imre Gyula matematika-fizika-számítástechnika verseny (rendezője a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) győztese is.

A diákolimpiai csapat vezetőit minden évben a Nemes Tihamér OKSzTV szervezésében legtöbbet dolgozó tanárok közül jelöljük ki. Az elmúlt években Horváth Gyula (SZTE) és Zsakó László (ELTE) voltak a magyar csapat vezetői, vezetőhelyettesei (s ebből következően a General Assembly tagjai) - kivéve amikor a hazai diákolimpiák szervezőmunkája miatt ezt a szerepet nem tölthették be.

ugrás a lap tetejére

A diákolimpia lebonyolítása és szervezetei

A CEOI lebonyolításának menete megegyezik az IOI lebonyolításával, az IOI-hoz hasonlóan 7 napra osztják el a programokat (egyes esetekben 6 napra).

 • 1. nap: A csapatok érkezése, a versenyszabályok elfogadása.
 • 2. nap: Ismerkedés a számítógépekkel, városnézés és nyitóünnepség, az első versenynap feladatainak kiválasztása és fordítása.
 • 3. nap: Első versenynap, a versenyzők megoldásának értékelése, észrevételek az értékeléssel kapcsolatban.
 • 4. nap: Pihenő nap, a második versenynap feladatainak kiválasztása és fordítása..
 • 5. nap: Második versenynap, a versenyzők megoldásának értékelése, észrevételek az értékeléssel kapcsolatban, végső értékelés, döntés az érmesek számáról, a következő olimpiák helyszíneinek kijelölése.
 • 6. nap: Kirándulás, záróünnepség, díjátadás.
 • 7. nap: A csapatok elutazása.

Az olimpiák lebonyolítására nemzetközi, valamint a rendező ország által összeállított szervezeteket hoztak létre:

General assembly

A csapatvezetők (és helyetteseik) tanácsa. Hivatalos nyelve az angol.

Feladatai:

 • 1. nap: az adott évi versenyszabályzat megvitatása, elfogadása.
 • 2. nap: a versenyszabályzat anyanyelvre fordítása, ismertetése a versenyzőkkel; a versenygépek, a versenykörnyezet kipróbálása a versenyzőkkel együtt; a versenyfeladatok kiválasztása, megfogalmazása, majd hajnalig tartó fordítása a versenyzők anyanyelvére
 • 3. nap (1. versenynap): a versenyzők kérdéseinek angolra fordítása; a versenyzők értékelésének ellenőrzése, ha kell, akkor egyeztetése; az értékelési problémák megbeszélése, szükség esetén döntések
 • 4. nap: a versenyfeladatok kiválasztása, megfogalmazása, majd hajnalig tartó fordítása a versenyzők anyanyelvére
 • 5. nap (2. versenynap): a versenyzők kérdéseinek angolra fordítása; a versenyzők értékelésének ellenőrzése, ha kell, akkor egyeztetése; az értékelési problémák megbeszélése, szükség esetén döntések döntés az érmesek számáról, éremhatárokról; döntés a következő év olimpiai helyszínéről; választás az olimpia testületeibe.

A hazai összeállítású bizottságok létszáma a résztvevők számához mérten arányosan kisebb, mint a megfelelő IOI-s bizottságoké.

National Committee (Organizing Committee)

A rendező ország által összeállított szervező bizottság, feladata az olimpia lebonyolítása, létszáma 8-12 fő, továbbá mintegy 20-30 középiskolás és egyetemista diák.

Scientific Committee

A rendező ország szakembereiből felállított szakmai bizottság, létszáma 4-6 fő, feladata a verseny feladatainak és értékelő rendszerének előállítása, mintamegoldások készítése, a feladatok szakmai bemutatása, a versenyzők megoldásainak értékelése.

Editorial Board

A rendező ország szakembereiből felállított bizottság, létszáma 6-10 fő, feladata az olimpia kiadványainak (ismertetők, napi újságok, web-lap, elektronikus hirdetőtáblák, ...) előállítása.

Technical Committee

A rendező ország szakembereiből felállított bizottság, létszáma 4-6 fő, feladata az olimpián használt mintegy 100 számítógép üzembe állítása, folyamatos üzemeltetése.

Az olimpia nemzetközi szervezetei hasonlóak az IOI szervezeteihez, két különbséggel.

International Committee

Az olimpiai mozgalom fő irányító testülete. 7 tagja között csak az olimpiát alapító országok (ún. CEOI országok) képviselői vannak. Elnökét az adott évben olimpiát szervező ország adja.

Magyarországnak emiatt mindig van egy vagy két képviselője ebben a szervezetben: az elmúlt években ilyen szerepet töltött be Gulyás László (ELTE-SZTAKI-AITIA), Hanák Péter (BME & OM), Horváth Győző (ELTE), Horváth Gyula (SZTE-ELTE), Menyhárt László (ELTE) és Zsakó László (ELTE).

International Scientific Committee

Ezt a bizottságot a CEOI országok nem hozták létre. Az eddigi tapasztalatok alapján a nemzeti tudományos bizottságok magas színvonalú munkával jórészt egyenletes nehézségű versenyt alakítottak ki. Emiatt az International Committee úgy döntött, hogy a szakmai munkát felügyelő szervezetre nincs szükség.

ugrás a lap tetejére

Magyarország eddig elért eredményei, érmeseink a CEOI-n:

2023. Németország (Magdeburg)

10. (ezüst):Molnár István Ádám Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
12. (ezüst):Tarján Bernát Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
27.:Czanik Pál Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
30.:Fülöp Máté Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

2022. Horvátország (Varasd)

10. (ezüst):Molnár István Ádám Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
12. (ezüst):Németh Márton Tamás Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
14. (ezüst):Máté Lőrinc Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
20. (bronz):Czanik Pál Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2021. Horvátország (Zágráb, online)

9. (ezüst):Németh Márton Tamás Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
31.:Viczián András Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest
36.:Máté Lőrinc Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
47.:Gábor Dávid Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Kapuvár

2020. Magyarország (Nagykanizsa)

14. (ezüst):Tóth Gellért Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
25. (bronz):Szabó Kornél György Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
28. (bronz):Szente Péter Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
33.:Varga Péter Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
36.:Bukva Dávid Bertalan Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
40.:Horcsin Bálint Németh László Gimnázium, Budapest
44.:Németh Márton Tamás Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
52.:Székely Milán Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest

2019. Szlovákia (Pozsony)

1. (arany):Tóth Balázs Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
19. (bronz):Molnár BálintFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
20. (bronz):Noszály Áron Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
22. (bronz):Nagy Nándor Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2018. Lengyelország (Varsó)

19. (bronz):Nagy Nándor Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
21. (bronz):Tóth Balázs Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
22. (bronz):Gyimesi PéterVeres Péter Gimnázium, Budapest
40.:Noszály ÁronFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2017. Szlovénia (Ljubljana)

20. (bronz):Busa MátéBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
21. (bronz):Gáspár AttilaFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
28. (bronz):Janzer Orsolya LiliFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
33.:Noszály ÁronFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2016. Románia (Karácsonkő)

3. (ezüst):Gáspár AttilaFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
9. (ezüst):Mernyei PéterRadnóti Miklós Gimnázium, Budapest
32.:Molnár-Sáska ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
42.:Alexy MarcellFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2015. Csehország (Brno)

11. (ezüst):Erdős MártonBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
26.:Radnai LászlóVeres Péter Gimnázium, Budapest
28.:Alexy MarcellFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
36.:Zarándy ÁlmosFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2014. Németország (Jena)

14. (bronz):Weisz AmbrusFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
19. (bronz):Zarándy ÁlmosFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
29.:Erdős MártonBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
30.:Székely SzilveszterNeumann János Középiskola, Eger

2013. Horvátország (Primosten)

12. (bronz):Székely SzilveszterNeumann János Középiskola, Eger
13. (bronz):Nagy VendelFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
27.:Somogyvári KristófSágvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged
36.:Weisz AmbrusFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2012. Magyarország (Tata)

9. (ezüst):Mezei BalázsFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
17. (bronz):Adrián PatrikBaross Gábor Szakképző Intézet, Debrecen
22. (bronz):Weisz GellértFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
23. (bronz):Kovács Gábor FerencÁrpád Gimnázium, Tatabánya
24. (bronz):Havasi MártonFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
33.:Leitereg AndrásVeres Péter Gimnázium, Budapest
40.:Nagy VendelFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
51.:Erdős GergelyBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

2011. Lengyelország (Gdynia)

20. (bronz):Szenczi ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
21. (bronz):Weisz GellértFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
32.:Nagy VendelFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
33.:Mezei Balázs FerencFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2010. Szlovákia (Kassa)

20. (bronz):Palincza RichárdBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
22.:Weisz ÁgostonFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
32.:Adrián PatrikFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
33.:Szenczi ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2009. Románia (Marosvásárhely)

16. (bronz):Wagner ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
17. (bronz):Mészáros AndrásRévai Miklós Gimnázium, Győr
20. (bronz):Turi ZsoltNeumann János Szakközépiskola, Budapest
21.:Dankovics AttilaVeres Péter Gimnázium, Budapest

2008. Németország (Drezda)

10. (bronz):Danka MiklósAndrás Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
14. (bronz):Danner GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged
26.:Turi ZsoltNeumann János Szakközépiskola, Budapest
30.:Mészáros AndrásRévai Miklós Gimnázium, Győr

2007. Csehország (Brno)

3. (ezüst):Eisenberger AndrásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
13. (bronz):Nagy GergelyFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
18.:Szalkai BalázsLovassy László Gimnázium, Veszprém
23.:Peregi TamásBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

2006. Horvátország (Vrsar)

12. (bronz):Szalkai BalázsLovassy László Gimnázium, Veszprém
18.:Eisenberger AndrásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
20.:Vincze JánosFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
26.:Danner GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged

2005. Magyarország (Sárospatak)

11. (ezüst):Ludányi ÁkosNeumann János Középiskola, Eger
15. (bronz):Vincze JánosFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
20. (bronz):Acsai PéterArany János Gimnázium, Nagykőrös
31.:Jobbágy LászlóÁrpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
33.:Kormányos BalázsRadnóti Miklós Gimnázium, Szeged
34.:Kőszegi JuditÁrpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
37.:Leskó DánielÁrpád Vezér Gimnázium, Sárospatak
40.:Jancsó SándorÁrpád Vezér Gimnázium, Sárospatak

2004. Lengyelország (Rzeszow)

13. (bronz):Tassy GergelyVeres Péter Gimnázium, Budapest
15. (bronz):Kormányos BalázsRadnóti Miklós Gimnázium, Szeged
18.:Ludányi ÁkosNeumann János Középiskola, Eger
18.:Stippinger MarcellSzéchenyi István Gimnázium, Sopron

2003. Németország (Münster)

18. (bronz):Hubai TamásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
23. (bronz):Kocsis IstvánFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
36.:Láda ÁkosRadnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi
41.:Stippinger MarcellSzéchenyi István Gimnázium, Sopron

2002. Szlovákia (Kassa)

10 (bronz).:Pelládi GáborFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
22.:Simkó GáborNagy Lajos Gimnázium, Szombathely
26.:Bergmann GáborBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
33.:Fehér TamásNeumann János Szakközépiskola, Eger

2001. Magyarország (Zalaegerszeg)

8. (ezüst).:Pallos PéterFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
21. (bronz).:Hargitai GáborBolyai János Gimnázium, Ócsa
23. (bronz).:Borosán PéterZrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
28.:Pszota ZsoltBoronkay György Szakközépiskola, Vác
32.:Novák ZoltánZrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
33.:Szakál ZoltánZrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
38.:Ekler MártonZrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
42.:Csóka EndreFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2000. Románia (Kolozsvár)

12. (ezüst):Pallos PéterFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
21. (bronz):Gyebnár GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged
28.:Rokob AndrásFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
34.:Novák ÁdámNeumann János Szakközépiskola, Eger

1999. Csehország (Brno)

11. (ezüst):Rokob AndrásFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
22. (bronz):Novák ÁdámNeumann János Szakközépiskola, Eger
29.:Sáfár SzilveszterSágvári Endre Gimnázium, Szeged
36.:Csillag KristófKaracs Ferenc Gimnázium, Püspökladány

1998. Horvátország (Zadar)

8. (ezüst):Förhécz AndrásTeleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár
8. (ezüst):Rokob AndrásFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
11. (bronz):Felföldi ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
16. (bronz):Rácz BalázsVeres Péter Gimnázium, Budapest

1997. Lengyelország (Nowy Sacz)

23. (bronz):Felföldi ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
41.:Végh DávidFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
44.:Marhefka IstvánAvasi Gimnázium, Miskolc
46.:Várkonyi DánielTeleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár

1996. Szlovákia (Pozsony)

16.:Nagy AndrásLeőwey Klára Gimnázium, Pécs
18.:Tóth LászlóFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
24.:Zsila ZsoltNeumann János Szakközépsikola, Budapest
26.:Peller BalázsNeumann János Szakközépsikola, Budapest

1995. Magyarország (Szeged)

10. (ezüst):Lakatos RolandZrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
11. (ezüst):Gosztolya GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged
32.:Kovács Gábor ZsoltLovassy László Gimnázium, Veszprém
35.:Elek RóbertKalmár László Szakközépiskola, Budapest

1994. Románia (Kolozsvár)

3. (arany):Marx DánielSzent István Gimnázium, Budapest
7. (ezüst):Blahut GyörgySzent István Gimnázium, Budapest
13. (bronz):Kovács GáborRadnóti Miklós Gimnázium, Budapest
21.:Pósta ZoltánLeőwey Klára Gimnázium, Budapest

ugrás a lap tetejére