A rendezvénysorozatról általában

1987-ben Bulgáriában, Szófiában nemzetközi informatikai versenyt rendeztek, elsősorban Közép- és Kelet-Európai országok (köztük Magyarország) részvételével. Itt vetődött fel az, hogy ideje lenne informatikából is diákolimpiát rendezni. A versenyt 1988-ban újra megtartották, ezúttal Várnában.

A felvetés alapján, az UNESCO és az IFIP elvi támogatásával a matematikai, a fizikai és a kémiai diákolimpiákhoz hasonlóan 1989 óta évente megrendezik a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát (International Olympiad in Informatics, IOI) is.

1992-től az IOI már valódi világverseny volt: mind az öt földrész és 1991-hez képest kétszer annyi ország képviseltette magát.

Magyarországot - versenyzőinek kiemelkedő szereplésére való tekintettel - már 1991-ben felkérték arra, hogy vállalja el az IOI'96 megrendezését. Az NJSZT elnöksége és országos versenybizottsága 1996-ot különösen alkalmasnak tartotta az IOI magyarországi megrendezésére, tekintettel a magyar állam létrejöttének évfordulós ünnepségeire. A felkérést a nemzetközi versenybizottság 1992-ben megismételte, ugyanakkor más országok - pl. Dél-Afrika, Korea - is közölték, hogy vállalkoznának az IOI'96 megtartására - IOI-t rendezni időközben megtiszteltetéssé vált.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Magyar Tudományos Akadémia elvi támogatását megszerezve, az NJSZT 1993-ban az argentínai diákolimpián bejelentette, hogy vállalja az IOI’96 megszervezését. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság több pályázó ország előtt nekünk adta a rendezés jogát.

ugrás a lap tetejére

A verseny szakmai jellemzése

A versenyszabályok szerint az informatikai diákolimpián csak a hivatalosan meghívott országok csapatai vehetnek részt. A csapatnak legfeljebb 4 tagja lehet, akik 20 évnél nem idosebbek az olimpia megrendezésének évében, és az elozo tanévben még iskolába jártak. A csapatok a részvételért az International Committee által megállapított regisztrációs díjat fizetnek.

1989-ben a verseny még egyfordulós volt. A versenyzőknek 4 óra alatt kellett megoldani a feladatot, amelyet a General Assembly (a résztvevő országok csapatvezetőinek tanácsa) 6 javaslat közül választott ki. 1990-től a verseny kétfordulós; az első két évben fordulónként 4 óra, 1992-től pedig 5 óra hosszat dolgozhatnak a versenyzők a feladatokon. A megoldandó feladatokat a helyi tagokból álló tudományos bizottság és a nemzetközi tudományos bizottság által javasolt 3-3 feladat közül a General Assembly választja ki a versenyforduló kezdete előtti éjszaka.

A résztvevok egyénileg versenyeznek, 1994 óta a két fordulóban három-három feladatot kell megoldaniuk IBM PC kompatibilis személyi számítógépen, fordulónként 5-5 óra alatt.

Érmet a hagyományoknak megfelelően a versenyzők kb. 50%-a kap, melyek közül a háromféle érmes aránya 1:2:3.

Az olimpia hivatalos nyelv az angol. A versenyzők a megoldandó feladatok szövegét az angol mellett anyanyelvükön is megkapják. A fordítás a verseny előtti éjszakán a csapatvezetők és helyetteseik feladata.

A feladatok algoritmikus jellegűek, nem tartalmaznak semmiféle nyelvi vagy gépi specialitást (például grafikát). A feladatok megoldásához általában elégséges egy egyszerű módszer ismerete (például visszalépéses keresés), egyes tesztesetekre azonban ez nem eredményez mindig kivárható idejű megoldást. Az „igazi” megoldáshoz valamilyen algoritmikus ötletre van szükség.

A feladatok háromféle fő típusba sorolhatók:

 • A bemeneti állományban található tesztadatsor, s az erre kapott eredménysorozatot a kimeneti állományba kell írni. (Egy állomány egy teszt, a bemenet több állományból is állhat.)
 • A program párbeszédet folytat felhasználójával, a bemenet és a kimenet e párbeszéd közben keletkezik, a párbeszédet egy a versenyző programjához fordított könyvtár biztosítja.
 • A versenyzőnek adott tesztállományokhoz kell előállítania tetszőleges módszerrel az eredmény állományokat, s csak azokat kell beadni a verseny végén.

ugrás a lap tetejére

A verseny résztvevői

A diákolimpián részt vevő magyar versenyzőket a Nemes Tihamér OITV III. korcsoportjának (11-13. osztályosok), 2003-tól az Informatika OKTV programozás kategóriája első 20-25 helyezettjéből válogatjuk ki hatfordulós válogatóversenyen, amelyet az Országos Versenybizottság rendez, s a versenyzők fordulónként egyre csökkenő létszámban vesznek benne részt. A 2002/2003-as tanévtől a válogatóverseny résztvevője az Izsák Imre Gyula matematika-fizika-számítástechnika verseny (rendezője a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) győztese is. Az előző IOI-n aranyérmet szerzett versenyzők automatikus csapattagok a következő IOI-n (ha még középiskolások).

A diákolimpiai csapat vezetőit minden évben a Nemes Tihamér OITV szervezésében legtöbbet dolgozó tanárok közül jelöljük ki. Az elmúlt években - figyelembe véve a nemzetközi bizottságokban való részvételt is - Horváth Gyula (SZTE-ELTE) és Zsakó László (ELTE) voltak a magyar csapat vezetői, vezető helyettesei (s ebből következően a General Assembly tagjai). A korábbi években többször szerepelt ezeken a posztokon Gulyás László (ELTE, korábbi olimpiai résztvevő), Hanák Péter (BME & OM) és Szlávi Péter (ELTE).

ugrás a lap tetejére

A diákolimpia lebonyolítása és szervezetei

Több éves próbálkozás, tapasztalatok alapján alakult ki a diákolimpiák időbeosztása:

 • 1. nap: A csapatok érkezése, a versenyszabályok elfogadása.
 • 2. nap: Ismerkedés a számítógépekkel, városnézés és nyitóünnepség, az első versenynap feladatainak kiválasztása és fordítása.
 • 3. nap: Első versenynap, a versenyzők megoldásának értékelése, észrevételek az értékeléssel kapcsolatban.
 • 4. nap: Pihenő-nap, a második versenynap feladatainak kiválasztása és fordítása.
 • 5. nap: Második versenynap, a versenyzők megoldásának értékelése, észrevételek az értékeléssel kapcsolatban.
 • 6. nap: Kirándulás, végső értékelés, döntés az érmesek számáról, a következő olimpiák helyszíneinek kijelölése, választás az olimpia testületeibe.
 • 7. nap: Kirándulás, záróünnepség, díjátadás.
 • 8. nap: A csapatok elutazása.

Az olimpiák lebonyolítására nemzetközi, valamint a rendező ország által összeállított szervezeteket hoztak létre:

General assembly

A csapatvezetők (és helyetteseik) tanácsa. Hivatalos nyelve az angol.

Feladatai:

 • 1. nap: az adott évi versenyszabályzat megvitatása, elfogadása.
 • 2. nap: a versenyszabályzat anyanyelvre fordítása, ismertetése a versenyzőkkel; a versenygépek, a versenykörnyezet kipróbálása a versenyzőkkel együtt; a versenyfeladatok kiválasztása, megfogalmazása, majd hajnalig tartó fordítása a versenyzők anyanyelvére
 • 3. nap (1. versenynap): a versenyzők kérdéseinek angolra fordítása; a versenyzők értékelésének ellenőrzése, ha kell, akkor egyeztetése; az értékelési problémák megbeszélése, szükség esetén döntések
 • 4. nap: a versenyfeladatok kiválasztása, megfogalmazása, majd hajnalig tartó fordítása a versenyzők anyanyelvére
 • 5. nap (2. versenynap): a versenyzők kérdéseinek angolra fordítása; a versenyzők értékelésének ellenőrzése, ha kell, akkor egyeztetése; az értékelési problémák megbeszélése, szükség esetén döntések
 • 6. nap: döntés az érmesek számáról, éremhatárokról; döntés a következő évek olimpiai helyszínéről; választás az olimpia testületeibe.

International Committee

Az olimpiai mozgalom fő irányító testülete. 10 tagja között választott, valamint olimpiai rendezés jogán delegált tagok is vannak. Elnökét az adott évet megelőző olimpia szervezői delegálják, tagja az aktuális olimpia, az aktuálist megelőző és követő 3-3 olimpia szervezője. Három további tagját a General Assembly választja 3 évre.

Magyarországot 7 évig képviselte ebben a szervezetben Hanák Péter (BME & OM KFHÁT) 1993-tól 2000-ig. 1996-tól 1997-ig a bizottság elnöke Hanák Péter (BME & OM), magyar tagja pedig Zsakó László (ELTE) volt.

International Scientific Committee

Az olimpia versenyfeladatait, versenykörnyezetét óta felügyelő nemzetközi szervezet (1999). Tagja az aktuális olimpia, az aktuálist megelőző és követő két-két olimpia tudományos bizottságának vezetője, továbbá három 3 éves ciklusra választott tag.

Magyarországot ebben a bizottságban választott tagként Horváth Gyula (SZTE) képvi-selte 1999-től 2001-ig.

National Committee (Organizing Committee)

A rendező ország által összeállított szervező bizottság, feladata az olimpia lebonyolítása, létszáma 15-20 fő, továbbá mintegy 80-120 középiskolás és egyetemista diák.

Scientific Committee

A rendező ország szakembereiből felállított szakmai bizottság, létszáma 6-10 fő, feladata a verseny feladatainak és értékelő rendszerének előállítása, mintamegoldások készítése, a feladatok szakmai bemutatása, a versenyzők megoldásainak értékelése.

Editorial Board

A rendező ország szakembereiből felállított bizottság, létszáma 6-10 fő, feladata az olimpia kiadványainak (ismertetők, napiújságok, web-lap, elektronikus hirdetőtáblák, ...) előállítása.

Technical Committee

A rendező ország szakembereiből felállított bizottság, létszáma 8-10 fő, feladata az olimpián használt mintegy 5-600 számítógép üzembe állítása, folyamatos üzemeltetése.

ugrás a lap tetejére

Magyarország eddig elért eredményei, érmeseink az IOI-n

1989. Bulgária (Pravetz)

2. (arany): Szabó DánielÁrpád Gimnázium, Budapest
23.: Ladányi JózsefÁrpád Gimnázium, Budapest

1990. Belarusz (Minszk)

5. (arany): Szabó DánielÁrpád Gimnázium, Budapest
16. (ezüst): Hornák ZoltánLovassy László Gimnázium, Veszprém
46.: Berendi PéterFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
56.: Gulyás LászlóHorváth Mihály Gimnázium, Szentes

1991. Görögország (Athén)

3. (arany):Turányi ZoltánBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
13. (ezüst):Hornák ZoltánLovassy László Gimnázium, Veszprém
26. (ezüst):Gulyás LászlóHorváth Mihály Gimnázium, Szentes
32.:Kiss RóbertRévai Miklós Gimnázium, Gyor

1992. Németország (Bonn)

1. (arany):Péter LászlóLovassy László Gimnázium, Veszprém
14. (ezüst):Kiss RóbertRévai Miklós Gimnázium, Gyor
45.:Szász OlivérBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
89.:Szathmáry ZoltánBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

1993. Argentína (Mendoza)

15. (ezüst):Papp ZsomborZrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
34. (ezüst):Molnár LajosKLTE Gyakorló Gimnázium, Deebrecen
54. (bronz):Valkó LászlóKarinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
98.:Vizmathy TamásEgressy Gábor Szakközépiskola, Budapest

1994. Svédország (Stockholm - Haninge)

4. (arany):Kovács GáborRadnóti Miklós Gimnázium, Budapest
9. (ezüst):Fige PéterHermann Ottó Gimnázium, Miskolc
60. (bronz):Szabó BalázsVetési Albert Gimnázium, Veszprém
99.:Tarján DénesPiarista Gimnázium, Budapest

1995. Hollandia (Eindhoven)

3. (arany):Kovács GáborRadnóti Miklós Gimnázium, Budapest
11. (arany):Blahut GyörgySzent István Gimnázium, Budapest
18. (arany):Fige PéterHermann Ottó Gimnázium, Miskolc
157.:Tringel MihályFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
170.:Fenyvesi AnikóTeleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár

1996. Magyarország (Veszprém)

44. (ezüst):Gosztolya GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged
69. (bronz):Lakatos RolandZrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
118. (bronz):Tóth LászlóFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
149.:Andics ÁrpádTóth Árpád Gimnázium, Debrecen
(bronz): Ungár PéterFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
(bronz): Újhelyi GáborFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
(bronz): Klampeczki ZsoltGép. és Szt. Szakközépiskola, Békéscsaba
(bronz): Kovács Gábor ZsoltLovassy László Gimnázium, Veszprém

1997. Dél-Afrika (Fokváros)

50. (ezüst):Marhefka IstvánAvasi Gimnázium, Miskolc
118. (bronz):Tóth LászlóFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
118. (bronz):Újhelyi GáborFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
118. (bronz):Szabó ViktorLeovey Klára Gimnázium, Budapest

1998. Portugália (Setubal)

5. (arany):Felföldi ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
31. (ezüst):Marhefka IstvánAvasi Gimnázium, Miskolc
103. (bronz):Várkonyi DánielTeleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár
116. (bronz):Ágó PéterPetrik Lajos Szakközépiskola, Budapest

1999. Törökország (Antalya)

54. (ezüst):Rácz BalázsVeres Péter Gimnázium, Budapest
100. (bronz):Sáfár SzilveszterSágvári Endre Gimnázium, Szeged
112. (bronz):Felföldi ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
127.:Förhécz AndrásTeleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár

2000. Kína (Peking)

46. (ezüst):Rokob AndrásFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
71. (bronz):Csillag KristófKaracs Ferenc Gimnázium, Püspökladány
97. (bronz):Soós IstvánKanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely
98. (bronz):Flach AttilaSágvári Endre Gimnázium, Szeged

2001. Finnország (Tampere)

33. (ezüst):Ritter ÁdámFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
39. (ezüst):Novák ÁdámNeumann János Szakközépiskola, Eger
66. (ezüst):Földényi TamásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
143.:Hargitai GáborBolyai János Gimnázium, Ócsa

2002. Korea (Yong-In)

32. (ezüst):Pallos PéterFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
52. (ezüst):Pelládi GáborFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
95. (bronz):Simkó GáborNagy Lajos Gimnázium, Szombathely
138.:Marton JózsefSágvári Endre Gimnázium, Szeged

2003. USA (Kenosha)

27. (ezüst):Pelládi GáborFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
101. (bronz):Rácz BélaFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
222.:Csóka EndreFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
238.:Fehér TamásNeumann János Szakközépiskola, Eger

2004. Görögország (Athén)

36. (ezüst):Hubai TamásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
62. (ezüst):Rácz BélaFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
130. (bronz):Tassy GergelyVeres Péter Gimnázium, Budapest
220.: Ludányi ÁkosNeumann János Szakközépiskola, Eger

2005. Lengyelország (Nowy Sacz)

62. (ezüst):Kormányos BalázsRadnóti Miklós Gimnázium, Szeged
73. (bronz):Stippinger MarcellSzéchenyi István Gimnázium, Sopron
98. (bronz):Tassy GergelyVeres Péter Gimnázium, Budapest
120. (bronz):Ludányi ÁkosNeumann János Középiskola, Eger

2006. Mexikó (Mérida)

61. (ezüst):Kormányos BalázsRadnóti Miklós Gimnázium, Szeged
91. (bronz):Acsai PéterArany János Gimnázium, Nagykőrös
157.: Vincze JánosFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
176.: Ludányi ÁkosNeumann János Középiskola, Eger

2007. Horvátország (Zágráb)

46. (ezüst):Vincze JánosFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
81. (bronz):Eisenberger AndrásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
85. (bronz):Szalkai BalázsLovassy László Gimnázium, Veszprém
150.:Peregi TamásBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

2008. Egyiptom (Kairó)

17. (arany):Eisenberger AndrásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
35. (ezüst):Szalkai BalázsLovassy László Gimnázium, Veszprém
65. (ezüst):Danka Miklós AndrásFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
92. (bronz):Danner GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged

2009. Bulgária (Plovdiv)

118. (bronz):Gévay GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged
155.:Englert PéterZrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
161.:Danner GáborSágvári Endre Gimnázium, Szeged

2010. Kanada (Waterloo)

28. (ezüst):Dankovics AttilaVeres Péter Gimnázium, Budapest
68. (ezüst):Mészáros AndrásRévai Miklós Gimnázium, Győr
108. (bronz):Hunyady MártonBencés Gimnázium, Pannonhalma
151.:Wagner ZsoltFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2011. Thaiföld (Pattaya City)

31. (ezüst):Dankovics AttilaVeres Péter Gimnázium, Budapest
98. (bronz):Weisz ÁgostonFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
162.:Szenczi ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
169.:Danyluk TamásFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc

2012. Olaszország (Sirmione)

68. (ezüst):Havasi MártonFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
111. (bronz):Weisz GellértFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
147. (bronz):Szenczi ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
185.:Marussy KristófSzent István Gimnázium, Budapest

2013. Ausztrália (Brisbane)

55. (ezüst):Weisz GellértFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
104. (bronz):Nagy VendelFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
209.:Simig DánielFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
213.:Leitereg AndrásVeres Péter Gimnázium, Budapest

2014. Tajvan (Tajpej)

105. (bronz):Somogyvári KristófSágvári Endre Gimnázium, Szeged
174.:Erdős MártonBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
185.:Székely SzilveszterNeumann János Középiskola, Eger
203.:Weisz AmbrusFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2015. Kazahsztán (Almaty)

28. (ezüst):Erdős MártonBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
150. (bronz):Schwarcz TamásBerzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
168.:Zarándy ÁlmosFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
170.:Weisz AmbrusFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2016. Oroszország (Kazany)

36. (ezüst):Erdős MártonBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa
65. (ezüst):Mernyei PéterRadnóti Miklós Gimnázium, Budapest
81. (bronz):Zarándy ÁlmosFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
107. (bronz):Molnár-Sáska ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest

2017. Irán (Teherán)

14. (arany):Gáspár AttilaFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
41. (ezüst):Mernyei PéterRadnóti Miklós Gimnázium, Budapest
90. (bronz):Janzer Orsolya LiliFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
271.:Radnai LászlóVeres Péter Gimnázium, Budapest

2018.

49. (ezüst):Gáspár AttilaFöldes Ferenc Gimnázium, Miskolc
104. (bronz):Molnár-Sáska ZoltánFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
151. (bronz):Janzer Orsolya LiliFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
154. (bronz):Noszály ÁronFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2019.

27. (arany):Tóth BalázsFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
131. (bronz):Nagy NándorFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
167.:Molnár BálintFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
209.:Noszály ÁronFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2020.

59. (ezüst):Gyimesi PéterVeres Péter Gimnázium, Budapest
70. (ezüst):Tóth BalázsFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
79. (ezüst):Nagy NándorFazekas Mihály Gimnázium, Budapest
81. (ezüst):Noszály ÁronFazekas Mihály Gimnázium, Debrecen

2021.

68. (ezüst):Tóth Gellért Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
136. (bronz):Szabó Kornél György Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
168. (bronz):Varga Péter Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest
279.:Németh Márton TamásBatthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

ugrás a lap tetejére